Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/22/2019 5:15:29 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 13. FILM AND CINEMA
C. Writing & Speaking
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

UNIT 13: FILM AND CINEMA

Giáo viên: T.S Nguyễn Thị Bạch Yến

Giới thiệu:

C. Writing & Speaking: rèn luyện kỹ năng nói và viết theo chủ đề : “ FILM AND CINEMA”

- kỹ năng nói: thảo luận về thể loại phim, tham khảo bài hội thoại mẫu, làm việc nhóm..

- kỹ năng viết: mô tả về một bộ phim và thực hành 1 bài viết về phim Titanic.SPEAKING

Task 1.How much do you like each kind of film? Put a cross (×) in the right column. Then compare your answers with a partner’s.

Task 2. Work in groups. Find out what your friends feel about each kind of film. Use the words in the table below.

Task 3.Work with a partner.Find out his/ her preferences for films. Use the cues below.

Thrillers or science fiction films

Horror films or detective films

Love story films or cartoon films

Cartoon films or science fiction films

Task 4. Work in groups.Talk about a film you have seen. Use the suggestions below.

Where did you watch it?

What kind of film is it?

What is it about?

Who is/ are the main character(s)?

How do you feel about it?

Why do you prefer it to other films?

WRITING

Describe a film

Task 1.Read the following description of the film Titanic, then answer the questions below.

Of all the films I have seen, Titanic is one of the films I like best. Titanic is a tragic love story film. It is about the sinking of a luxury liner (ship) on its first voyage across the Atlantic Ocean. The film is made in America. It is based on the true story of the Titanic disaster that occurred in 1912. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack Dawson is a young and generous adventurer. While on board, he saves Rose Dewitt Bukater from killing herself, and although she is already engaged, the two fall in love. The ship hits an iceberg and sinks rapidly. More than a thousand people die in the disaster, including Jack Dawson.   

Questions:

What is the name of the film?    

What kind of film is Titanic?

           

What is it about?          

Where is it made?         

What is it based on?     

Who is/ are the main character(s)?         

What do you know about the character(s)?         

Does the film have a happy or sad ending?       

Task 2.Write about a film you have seen. Use the description of Titanic and the questions above as suggestions.

Questions:

What is the name of the film?    

What kind of film is Titanic?      

What is it about?          

Where is it made?         

What is it based on?     

Who is/ are the main character(s)?                     

What do you know about the character(s)?         

Does the film have a happy or sad ending?


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: