Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/5/2020 12:08:54 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 13. FILM AND CINEMA
A. Reading & Vocabulary
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

UNIT 13: THE 22nd  SEA GAMES

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Bạch Yến & Thầy Peter Harris.

Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: rèn luyện kỹ năng đọc hiểu theo chủ đề “ THẾ VẬN HỘI ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 22”

- trước khi đọc: là các bức tranh miêu tả về hoạt động diễn ra trong Thế Vận Hội.

- trong khi đọc:

+ Trước hết cùng làm quen với giọng đọc của giáo viên bản ngữ thầy Peter Harris

+  Bài đọc sẽ giới thiệu rõ hơn về các sự kiện diễn ra trong thế vận hội: quốc gia đăng cai thế vận hội, các quốc gia tham gia cũng như các môn thể thao diễn ra trong thế vận hội.

- sau khi đọc: hiểu được nghĩa của các loại từ, dựa vào các kiến thức để áp dụng vào các bài tập.


I. READING

Before you read.

Work with a partner. Look at the picturesand answer these questions.

Questions:

1. Do you want to watch a film at the cinema or on TV? Why?

2. Can you name some of the films you have seen?

3. What kinds of films do you like to see? Why?

While you read

Read the passage, then do the tasks that follow.

The history of what we call cinema today began in the early 19th century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures was set in motion, they could give the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length.

By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene and camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long film, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry.

From that time, film makers were prepared to make longer and better films and build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the end of 1920s. This was when sound was introduced. The change began in America and soon spread to the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema form appeared, the musical cinema.

II. VOCABULARY

Scientist (n):     

Sequence (n):   

Still (a):            

Set sth in motion (exp)  :

Decade (n):      

Existence (n):   

Moving (a):      

Rapidly (adv):  

Scene (n):        

Character part (n):         

Audience (n):    

Spread (v):       

Replace (v):     

Screen (n):       

Musical (n):       


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: