Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/14/2019 10:44:13 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 4. Bất đẳng thức – bất phương trình
B14. Dấu của tam thức bậc hai
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

BÀI 14. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:   

Bài 2. Tìm m để các phương trình sau: i) có nghiệm                    ii) vô nghiệm

  a. (m – 5)x2 – 4mx + m – 2 = 0               b. (m – 2)x2 + 2(2m – 3)x + 5m – 6 = 0

  c. (m – 2)x2 – 4mx + 2m – 6 = 0.            

Bài 3. Tìm m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x:

  a.  3x2 + 2(m – 1)x + m + 4 > 0                 b. x2 + (m + 1)x + 2m + 7 > 0

  c. 2x2 + (m – 2)x – m + 4 > 0                    d. mx2 + (m – 1)x + m – 1 < 0

Bài 4. Tìm m để các bất phương trình sau vô nghiệm:

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Xét dấu các biểu thức sau:   

a. 3x2 – 2x - 8                                             b. –x2 + 2x - 1        

c. 2x2 – 7x + 5                                               d. (3x2 – 4x)(2x2 – x – 1)    

Bài 2. Tìm m để các phương trình sau: i) có nghiệm                    ii) vô nghiệm

a. (m – 5)x2 – 4mx + m – 2 = 0                      b. (m – 2)x2 + 2(2m – 3)x + 5m – 6 =0

c. (m – 2)x2 – 4mx + 2m – 6 = 0             

Bài 3. Tìm m để các bất phương trình sau vô nghiệm:

a. (m – 3)x2 + ( m + 2)x – 4 > 0

b. (3 – m)x2 – 2(2m – 5)x – 2m + 5 > 0   

c. mx2 – 4(m + 1)x + m – 5 < 0


BÀI 14. DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Dấu của tam thức bậc hai

Nhận xét:

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12