Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/6/2020 11:57:27 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. VecTơ
B10. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
Số phần: 10 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Để chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng ta chứng minh ba điểm đó thoả mãn đẳng thức  với k ≠ 0.

Để chứng minh hai điểm M, N trùng nhau ta chứng minh chúng thoả mãn đẳng thức , với O là một điểm nào đó hoặc .

II. PP GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. Cho bốn điểm O, A, B, C sao cho :. Chứng tỏ rằng A, B, C thẳng hàng.

Bài 2. Cho tam giác ABC, gọi G, H, O lần lượt là trọng tâm, trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. CMR 3 điểm G, H, O thẳng hàng.

 Bài 3.  Cho hình bình hành ABCD. TrênBC lấy điểm H, trên BD lấy điểm K sao cho:. Chứng minh: A, K, H thẳng hàng.

Bài 4.  Cho DABC với I, J, K lần lượt được xác định bởi: 

Bài 5.  Cho hình bình hành ABCD. Trên các tia AD, AB lần lượt lấy các điểm F, E sao cho . Chứng minh:

a. Ba điểm F, C, E thẳng hàng.

b. Các tứ giác BDCF, DBEC là hình bình hành.

Bài 6. Cho DABC. Hai điểm I, J được xác định bởi: . Chứng minh 3 điểm I, J, B thẳng hàng.

Bài 7. Cho tam giác ABC. Các điểm M, N được xác định bởi các hệ thức . Xác định x để A, M, N thẳng hàng.

Bài 8. Cho DABC. Gọi A', B', C' là các điểm định bởi: Chứng minh các tam giác ABC và A'B'C' có cùng trọng tâm.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Cho tam giác ABC. Trên các đường thẳng BC, AC, AB lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho 


  b. Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Bài 2. Cho DABC. Hai điểm M, N được xác định bởi:  Chứng minh 3 điểm M, G, N thẳng hàng, với G là trọng tâm của DABC.

Bài 3. Cho DABC. Lấy các điểm M N, P: 


 b. Chứng minh 3 điểm M, N, P thẳng hàng.

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


123