Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/23/2019 2:40:59 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ
Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 10
Đánh giá bài giảng:

CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Thuyết cấu tạo chất.

- Cấu tạo chung của vật chất.

- Các thể  rắn, lỏng, khí.

- Thuyết động học phân tử chất khí.

- Khí lý tưởng.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 5 câu trắc nghiệm lý thuyết về cấu tạo chất và thuyết động học phân tử được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được thuyết cấu tạo chất, thuyết động học phân tử và một số câu trắc nghiệm lại kiến thức. Qua đó, các em sẽ biết vận dụng hai thuyết này để giải thích vài hiện tượng trong cuộc sống.


CẤU TẠO CHẤT – THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ

I. CẤU TẠO CHẤT

1. Thuyết cấu tạo chất:

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử, giữa chúng có khoảng cách.

Các phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng

Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

2. Cấu tạo chung của vật chất:

Giữa các phân tử có lực tương tác:

Các phân tử ở quá gần thì lực tương tác chủ yếu là lực đẩy.

Các phân tử ở gần thì lực tương tác chủ yếu là lực hút.

Các phân tử ở quá xa thì lực tương tác không đáng kể.

3. Các thể rắn, lỏng, khí:

+ Thể rắn:


Các phân tử rắn ở gần nhau ,lực tương tác là lực hút  rất mạnh nên các phân tử rắn chỉ có thể dao động quanh vị trí cân bằng xác định. Nên các  vật rắn có thể tích và hình dạng xác định.

+ Thể khí:


Các phân tử khí ở xa nhau , lực tương tác không đáng kể  nên các phân tử khí chuyển động  không ngừng về mọi hướng, do đó chất khí không có hình dạng  và thể tích . Riêng, nó luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa và có thể nén được dễ dàng

+ Thể lỏng:


Lực tương tác (lực hút) giữa các phân tử chất lỏng không đủ mạnh như chất rắn để giữ các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng  xác định nên các chất lỏng không có hình dạng riêng và nó cũng không quá yếu như chất khí nên chất lỏng có thể tích của bình chứa nó.

II. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

1. Thuyết động học phân tử chất khí:

Chất khí được cấu tạo từ những phân tử riêng rẽ, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển  động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.

Khi chuyển động các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm  vào thành bình gây ra áp suất lên thành bình.

2. Khí lý tưởng:

Chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lí tưởng. 


Bài tập 1

Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử vật chất ở thể khí?

A. Chuyển động không ngừng

B. Chuyển động hỗn lọan và không ngừng.

C. Chuyển động hỗn lọan.

D. Chuyển động hỗn lọan và không ngừng xung quanh các  vị trí cân bằng cố định.

Câu 2: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ thì giữa các phân tử:

A. chỉ có lực hút.

B. chỉ có lực đẩy.

C. Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

D.Có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực hút lớn hơn lực đẩy.

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử:

A. Chuyển động không ngừng.

B. Giữa các phân tử có khỏang cách.

C. Có lúc đứng yên có lúc chuyển động.

D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Câu 4: Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

A. Có thể tích riêng không đáng kể.

B. Có lực tương tác không đáng kể.

C. Có khối lượng không đáng kể.

D. Có khối lượng đáng kể.

Câu 5. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?

A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.

B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.

D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: