Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:08:19 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VII. Tốc độ phản ứng & cân bằng HH
Bài 2. Cân bằng hóa học
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 7. VẬN TỐC PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÀI 2
CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Nội dung của bài học về khái niệm, đặc điểm, hằng số cân bằng hóa học.

Cân bằng hoá học là cân bằng động. Thật vậy, khi đã đạt trạng thái cân bằng hoá học, hai phản ứng thuận và nghịch không phải dừng lại mà vẫn tiếp tục xảy ra với hai vận tốc bằng nhau, nên cân bằng hoá học thuộc loại cân bằng động.

Phần bài tập áp dụng: nhằm củng cố kiến thức của bài Cân bằng phản ứng hóa học.


1. Phản ứng thuận nghịch

Phản ứng thuận nghịch đạt cân bằng hoá học khi và chỉ khi vận tốc phản ứng thuận bằng vận tốc phản ứng nghịch; nghĩa là khi đã đạt cân bằng hoá học, thì trong một đơn vị thời gian, nếu có bao nhiêu mol một chất biến đi do phản ứng thuận thì sẽ có bấy nhiêu mol chất đó được tạo ra do phản ứng nghịch.

    Cân bằng hoá học  Û  Vt  =  Vn.

2. Đặc điểm của cân bằng hoá học

Cân bằng hoá học là cân bằng động. Thật vậy, khi đã đạt trạng thái cân bằng hoá học, hai phản ứng thuận và nghịch không phải dừng lại mà vẫn tiếp tục xảy ra với hai vận tốc bằng nhau, nên cân bằng hoá học thuộc loại cân bằng động.

3. Hằng số cân bằng

Gọi Vt, Vn theo thứ tự là vận tốc của hai phản ứng thuận và nghịch; Kt, Kn là hai hằng số vận tốc tương ứng, ta có:

                                 Vt =  Kt.[A]m.[B]n

                                 Vn = Kn.[C]p.[D]q

Chú ý:

-  Khi giữ nhiệt độ không đổi thì Kc không đổi dù ta thay đổi nồng độ.

- Các nồng độ [A],[B], [C], [D] trong biểu thức trên là nồng độ lúc cân bằng chứ không phải nồng độ ban đầu.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Cân bằng hóa học & bài tập- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.