Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/8/2019 11:59:24 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
B6. Các tập hợp số
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

CÁC TẬP HỢP SỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Tập hợp số tự nhiên.

  + Tập hợp số nguyên.

  + Tập hợp các số thực R.

  + Các tập con của R.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với hơn 10 bài tập bao gồm các bài tập về tập hợp số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Các Tập Hợp Số.

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các tập hợp số, phương pháp giải các bài tập về tập hợp số. Đây là những dạng kiến thức cơ bản về tập hợp và là nội dung quan trọng trong ôn tập thi học kỳ.


CÁC  TẬP HỢP SỐ

Tóm tắt lý thuyết

1. Tập hợp số tự nhiên      N = {0, 1, 2….}

                                          N* = {1 ,2 ,3…}

2. Tập hợp các số nguyên:   Z = {…,-3, -2,-1,0,1, 2….}

3. Tập hợp các số hữu tỉ.      

4. Tập hợp các số thực R.

5. Các tập con của R

a. Khoảng (a, b) = {x  R / a < x < b }

                                 

b. Đoạn 

c. Nữa khoảng

                              

                                 


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Dạng 1:  Xác định tập hợp và biểu diễn trên trục số

Bài 1:( SGK – B1)

                                           

Bài 2:( SGK – B2)

                                      

Bài 3:( ĐC)  Cho A = ( -∞; 3) ; B = ( 1 ; 4 ); C = [ 2 ; 5 )

a. Tìm   

b. Tìm A  D, biết D = (- ; 4]

Bài 4:( ĐC) Tìm  biết

Bài 5:( SGK – B3)  Tìm

a. ( -2 ; 3) \ (1 ; 5 )                                        

Bài 6: Tìm  và  biết:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Tìm , A\B, B\A

Bài 1. A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 11 và 

Bài 2. A = (8;12), B = [10; 2013]

Bài 3.  

Bài 4. 

Bài 5. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Các tập hợp số- Đề số 1
Bài kiểm tra Các tập hợp số- Đề số 2
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: