Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 4:45:29 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương II. Bảng TH các NT hóa học & ĐL tuần hoàn
Bài 4. Các QL biến đổi một số DL vật lí của các NTHH
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

Bài 4. CÁC QUI LUẬT BIẾN ĐỔI MỘT SỐ ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ

CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

-       Bán kính nguyên tử của các nguyên tố cũng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân: Trong bảng tuần hoàn, bán kính nguyên tử càng giảm thì các electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng càng bị giữ chặt tức là các electron càng kém tự do nên tính kim loại càng giảm và tính phi kim càng tăng. Như vậy, trong cùng một chu kì theo chiều tăng dần của số điện tích hạt nhân thì tính kim loại càng giảm tính phi kim càng tăng.

-       Năng lượng ion hóa thứ nhất, kí hiệu là I1, của một nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần phải tiêu tốn để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử đó ở trạng thái cơ bản.

-       Vậy giá trị của ái lực electron biến thiên tuần hoàn không đều đặn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

-    Độ âm điện của các nguyên tố biến thiên tuần hoàn không đều.


I. Bán kính nguyên tử

- Trong cùng một chu kì các nguyên tử có cùng lớp vỏ electron, nhưng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng tăng dần, lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và các electron cũng tăng theo làm cho bán kính nguyên tử giảm dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

- Trong cùng một nhóm số lớp vỏ electron tăng dần từ trên xuống dưới nên bán kính nguyên tử cũng tăng dần từ trên xuống dưới.

Như thế trong bảng tuần hoàn, bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần theo chiều từ trái sang phải và tăng dần theo chiều từ trên xuống dưới.

Vậy bán kính nguyên tử của các nguyên tố cũng biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

Chú ý:

Trong bảng tuần hoàn, bán kính nguyên tử càng giảm thì các electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng càng bị giữ chặt tức là các electron càng kém tự do nên tính kim loại càng giảm và tính phi kim càng tăng. Như vậy, trong cùng một chu kì theo chiều tăng dần của số điện tích hạt nhân thì tính kim loại càng giảm tính phi kim càng tăng.

Trong cùng một phân nhóm, theo chiều tăng dần của số điện tích hạt nhân bán kính nguyên tử tăng dần, electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng càng được tự do nên tính kim loại càng tăng, tính phi kim càng giảm và ngược lại.

Để dễ nhớ:

-       Trong cùng một hàng theo chiều từ trái qua phải tính phi kim càng tăng, tính kim loại càng giảm và ngược lại.

-       Trong cùng một cột, theo chiều từ trên xuống dưới tính kim loại càng tăng, tính phi kim càng giảm và ngược lại.

II. Năng lượng ion hóa

Năng lượng ion hóa thứ nhất, kí hiệu là I1, của một nguyên tử là năng lượng tối thiểu cần phải tiêu tốn để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử đó ở trạng thái cơ bản.

Năng lượng ion hóa được tính bằng kJ/mol.

Năng lượng ion hóa thứ nhất (kJ/mol) của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

Thí dụ: Muốn tách 1 mol electron ra khỏi 1 mol nguyên tử H theo bán phản ứng:

                 H  -  e   →  H+ phải tiêu tốn một năng lượng tối thiểu là 1312kj/mol.

Khi đã thành ion tích điện dương, nguyên tử hút electron mạnh hơn nên muốn tách các electron thứ hai, thứ ba ra khỏi nguyên tử ta phải cung cấp các năng lượng ion hóa I2, I3 > I1.

Vì:

- Trong cùng một chu kì bán kính nguyên tử giảm dần theo chiều từ trái sang phải (chiều tăng dần của điện tích hạt nhân) các electron ở lớp vỏ ngoài cùng càng ở gần nhân hơn, lực hút giữa nhân và electron ngoài cùng càng mạnh hơn nên ta phải cung cấp năng lượng lớn hơn để tách electron thứ nhất ra khỏi nguyên tử.

 - Trong cùng một nhóm bán kính nguyên tử tăng dần theo chiều từ trên xuống dưới, các electron ở lớp vỏ ngoài càng ở xa nhân hơn nên lực hút tĩnh điện giữa nhân và electron giảm dần, electron thứ nhất càng dễ bị tách ra, nghĩa là năng lượng ion hóa electron thứ nhất giảm dần theo chiều từ trên xuống dưới.

Thí dụ: Trong chu kì 2 năng lượng ion hóa của 3Li là 520 kj/mol còn năng lượng ion hóa của 10­Ne là 2081 kj/mol, nhưng trong cùng nhóm IA với 3Li thì năng lượng ion hóa của 55Ce là 378 kj/mol.

Vậy: Năng lượng ion hóa thứ nhất của nguyên tử các nguyên tố nhóm A cũng biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

III. Ái lực electron

Ái lực electron của nguyên tử là năng lượng tỏa ra hay hấp thụ khi nguyên tử kết hợp thêm một electron để biến thành ion âm:

                             A    +   e    →     A-  +  EA

Ái lực EA  được tính bằng kj/mol.

Nói chung:

- Trong cùng một chu kì, ái lực electron tăng dần theo chiều từ trái qua phải.

- Trong cùng một nhóm A, ái lực electron giảm dần theo chiều từ trên xuống dưới.

Vậy giá trị của ái lực electron biến thiên tuần hoàn không đều đặn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

IV. Độ âm điện

Độ âm điện của một nguyên tố là một con số đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố đó.

Độ âm điện thường được dùng để suy đoán bản chất liên kết hóa học giữ các nguyên tử tạo thành phân tử nên ta không xét độ âm điện của khí trơ. Khái niệm độ âm điện do Pauling đưa ra.

Trong cùng một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện tăng dần.

Trong cùng một nhóm, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, giá trị độ âm điện giảm dần.

Vậy khi nhìn vào bảng tuần hoàn ta thấy:

Độ âm điện của các nguyên tố biến thiên tuần hoàn không đều tăng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra các qui luật biến đổi một số đại lượng vật lí các NTHH- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: