Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 8:46:22 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng.
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 10
Đánh giá bài giảng:

CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

Bài tập

Với 3 bài tập tự luận về Các hiện tượng bề mặt cuả chất lỏng  được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Các hiện tượng bề mặt cuả chất lỏng

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Các hiện tượng bề mặt cuả chất lỏng . Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.


i.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II.BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Một vòng nhôm mỏng có đường kính là 50 mm và có trọng lượng  P = 68.10-3N được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Lực F để kéo bứt vòng nhôm ra khỏi mặt nước bằng bao nhiêu , nếu biết hệ số căng bề mặt của nước là 72.10-3 N/m

Bài 2. Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm và đường kính trong là 40mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực bứt vòng xuyến này ra khỏi bề mặt của glixerin ở 200C là 64,3mN. Tính hệ số căng bề mặt của glixerin ở nhiệt độ này

Bài 3. Một mẫu gỗ hình lập phương có khối lượng 20 g được đặt nổi trên mặt nước. Mẫu gỗ có cạnh dài 30 mm và dính ướt nước hoàn toàn. Nước có khối lượng riên là 1000 kg/m3 và hệ số căng bề mặt là 0,072 N/m. Tính độ ngập sâu trong nước của mẫu  gỗ.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: