Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 7/20/2019 3:27:35 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
Biến dạng cơ của vật rắn
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 10
Đánh giá bài giảng:

BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN

GV: Nguyễn Hồ Thảo Chi

Nội dung bài học

1. Bài giảng

- Biến dạng đàn hồi

Thí nghiệm

Giới hạn đàn hồi

- định luật Hooke

Độ biến dạng tỉ đối

Ứng suất

Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn

Lực đàn hồi

2. Bài tập

Với 5 bài tập tự luận về Biến dạng cơ của vật rắn được trích từ sách vật lý nâng cao, các đề kiểm tra của các trường. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề: Biến dạng cơ của vật rắn

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập về Biến dạng cơ của vật rắn. Đây là dạng toán trọng tâm có trong các đề kiểm tra và đề thi học kì.


1. Biến dạng đàn hồi

Thí nghiệm

Sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn do tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ.

Nếu vật lấy lại được kích thước và hình dạng ban đầu khi ngoại lực ngừng tác dụng thì biến dạng của vật là biến dạng đàn hồi. Vật rắn có tính đàn hồi.

Giới hạn đàn hồi

Khi vật bị mất tính đàn hồi và biến dạng của nó là biến dạng không đàn hồi hay biến dạng dẻo.

Giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn của nó gọi là giới hạn đàn hồi.

2. Định luật hooke

Độ biến dạng tỉ đối

Mức độ biến dạng của thanh rắn xác định bởi độ biến dạng tỉ đối

3. Ứng suất

Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

4. Lực đàn hồi

5. Vận dụng


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Biến dạng cơ của vật rắn - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: