Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 7/16/2018 6:19:47 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 10 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

Bài 1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

PHẦN II - HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức sống cơ bản?

Câu 2. Đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là gì? Cho ví dụ.

Câu 3. Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

Câu 4. Đáp án: C

PHẦN III - HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Tại sao tế bào được xem là tổ chức cơ bản của cơ thể sống ?

Câu 2. Nêu những đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống. Trong đó các đặc tính nào là quyết định nhất? Vì sao?

Câu 3. Em hãy chứng minh các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống có quan hệ mật thiết theo thứ bậc kế tiếp nhau.

Câu 4. Tại sao lại nói đặc tính tổ chức là đặc tính cơ bản của cơ thể sống?

Câu 5. Tại sao nói tế bào vị cấu trúc vừa là đơn vị chức năng của cơ thể?

Câu 6. Trình bày đặc điểm chung của các tổ chức sống.

Câu 7. Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách nào?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: