Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:16:29 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương I . Nguyên tử
Bài 6. Bài tập tự luận và trắc nghiệm
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ
BÀI 6
BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 – HÓA LỚP 10

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài học:

Bài học này bao gồm 15 bài tập trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp các bạn học sinh áp dụng những kiến thức đã học ở chương 1 của chương trình hóa học lớp 10.

Bài tập 1

Câu 1. Orbital nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính trung bình là
   A. 0,045 nm.             B. 0.053nm.                  C. 0.098nm.                              D. 0,058nm.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Orbital py có dạng hình số 8 nổi
   A. được định hướng theo trục z.                                       B. được định hướng theo trục y.
   C. được định hướng theo trục x.                                      D. không định hướng theo trục nào.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Đáp án nào đúng trong các đáp án sau đây?
Trong nguyên tử hidro electron được tìm thấy
    A. trong hạt nhân nguyên tử.
   B. bên ngoài hạt nhân, song ở gần hạt nhân vì electron bị hút bởi proton.
   C. bên ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân vì thể tích nguyên tử là mây electron của nguyên tử đó.
   D. cả bên trong và bên ngoài hạt nhân, vì electron luôn luôn được tìm thấy bất kì chỗ nào trong nguyên tử.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu  4. Có thể cho rằng electron trong nguyên tử chuyển động các quĩ đạo xác định được không? Vì sao?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Theo lí thuyết hiện đại, trạng thái chuyển động của electron trong nguyên tử được mô tả bằng hình ảnh gì?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Trình bày hình dạng của các orbital nguyên tử s, p và nêu rõ sự định hướng khác nhau của chúng trong không gian.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7 Câu 7. Một nguyên tử của nguyên tố X có 75 electron và 110 nơtron. Hỏi kí hiệu nguyên tử nào sau đây là của nguyên tố X:

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Nguyên tử nào sau đây chứa 20 nơtron, 19 proton và 19 electron:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Biết rằng nguyên tố Argon có 3 đồng vị khác nhau ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng là 0,34%, 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố argon, biết nguyên tử khối trung bình của nguyên tố argon bằng 39,98.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Nguyên tố Mg có 3 đồng vị với thành phần % như sau:
       24Mg (78,99%);    25Mg (10,00%);    26Mg (11,01%).
a. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.
b. Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là con số nào sau đây?
   A. 6.                          B. 8.                C. 14.                           D. 16.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Các orbital trong một phân lớp electron

   A. có cùng sự định hướng trong không gian.

   B. có cùng mức năng lượng.

   C. khác nhau về mức năng lượng.

   D. có hình dạng không phụ thuộc đăc điểm của  phân lớp.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 13

Câu 13. Thế nào là lớp và phân lớp electron. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 14

Câu 14. Hãy cho biết tên lớp của các lớp electron ứng với các giá trị của n = 1, 2, 3, 4 và cho biết các lớp đó lần lượt có bao nhiêu phân lớp electron?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 15

Câu 15. Hãy cho biết số phân lớp electron, số orbital có trong lớp M và N.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra BT tự luận và trắc nghiệm cấu hình electron - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: