Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/6/2019 10:28:24 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 6. AN EXCURSION
C. Writing & Speaking
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 6. AN EXCURSION

    Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

    Giới thiệu:

    C. Writing & Speaking: Rèn luyện kĩ năng nói và viết

   _ Học sinh sẽ hỏi và đáp về cách bố trí chỗ ngồi cho phù hợp với từng người khi đi du lịch.

_ Học sinh sẽ viết được thư yêu cầu và thư xác nhận.


SPEAKING

Task 1.Tim’s class is going on a boat trip on Lake Michigan in Chicago. Read the information about some of the participants.

Task 2.Work in groups.Read the seat plan. Decide the best seat for each person, using the information in Task 1.

Task 3.Work in pairs.Which seat do you think is the most suitable for you? Why? Use the information in Task 1 as suggestions.

II. WRITING

A Confirmation Letter

Task 1.Work in pairs.Read the two letters below and find the requests in Nga’s letter and the confirmation in Hoa’s.

The requests in Nga’s letter:      

The confirmation in Hoa’s letter:

Task 2.Read the situations and write a confirmation letter responding to each of them.

Situation 1:Lan is going to have a birthday party at 8:00 p.m. on Saturday. She asks you to buy her two bunches of bananas, three kilos of oranges, ten mangoes, and bring them to her house an hour before the party. You agree to help her.

Situation 2: Minh wants to borrow a book about wildlife. He is coming for the book at 9:00 a.m. this Saturday. You accept his request but suggest a later time.

A confirmation letter:

HOMEWORK

Practise giving your ideas.

Practise writing a request/ confirmation letter.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: