Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 9:35:13 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF
A. Reading & Vocabulary
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

Unit 1. A DAY IN THE  LIFE OF …

  Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

  Giới thiệu:

  A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “ A day in the life of…”

_ Học sinh sẽ có được thông tin về các hoạt động trong ngày của một người nông dân.

_ Học sinh có được kĩ năng đọc hiểu như:  đoán từ dựa vào ngữ cảnh, hiểu nội dung chính của bài khóa, và đọc để lấy thông tin chi tiết.

_ Học sinh học được từ vựng về các hoạt động hàng ngày.


READING

Before you read.

Work in pairs. Ask and answer questions about your daily routine, using the cues below.

- what time you often get up/ have breakfast/ have lunch/ have dinner/ go to bed.

what you often do in the morning/ afternoon/ evening.

While you read.

Read the passage and then do the tasks that follow

Mr.Vy: “The alarm goes off at 4:30. I get up and go down to the kitchen to boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast and then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes to get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough and harrow my plot of land and at a quarter to eight I take a short rest. During my break, I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:00. After lunch I usually take an hour’s rest.”

Mrs.Tuyet:  “At 2:30 in the afternoon we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I do the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6:00 p.m. We have dinner at about 7:00 p.m., then we watch TV and go to bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working and we love our children.”

VOCABULARY

Alarm (n):       

Go off (v):      

Boil (v):                       

Lead (v):         

Buffalo (n):                 

Plough (v):     

Hallow (v):                  

Plot (n):          

Fellow (n):      

10. Peasant (n):         

11. Bank (n):              

12. Pump (v):

13. Transplant (v):      

14. Chat (v):               

15. Contented (a):       


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: