Ch2. Hàm lũy thừa, hàm logarit và hàm mũ

Ch2. Hàm lũy thừa, hàm logarit và hàm mũ

Bắt đầu 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Tue, 20-Oct-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
0 Bài học 00:00:00 giờ
Bài 1: Lũy thừa
0 Bài học 00:00:00 giờ
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
924:00:00 giờ
0 2 20000₫
00:00:00 giờ
Updated Tue, 20-Oct-2020
0 0 20000₫
168:00:00 giờ
Updated Tue, 20-Oct-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 00:00:00 giờ Bài giảng video
 • 0 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng