CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Beginer 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
22 Bài học 264:00:00 giờ
Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Chất rắn kết tinh - P1 12
 • Chất rắn kết tinh - P2 12
 • Chất rắn kết tinh - P3 12
 • Biến dạng cơ của vật rắn - P1 12
 • Biến dạng cơ của vật rắn - P2 12
 • Biến dạng cơ của vật rắn - P3 12
 • Biến dạng cơ của vật rắn - P4 12
 • Biến dạng cơ của vật rắn - P5 12
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn - P1 12
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn - P2 12
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn - P3 12
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn - P4 12
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn - P5 12
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn - P6 12
 • Các HT bề mặt của chất lỏng - P1 12
 • Các HT bề mặt của chất lỏng - P2 12
 • Các HT bề mặt của chất lỏng - P3 12
 • Sự chuyển thể của các chất - P1 12
 • Sự chuyển thể của các chất - P2 12
 • Sự chuyển thể của các chất - P3 12
 • Độ ẩm của không khí - P1 12
 • Độ ẩm của không khí - P2 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
420:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
480:00:00 giờ
0 0 20000₫
408:00:00 giờ
0 0 20000₫
528:00:00 giờ
0 0 20000₫
276:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 264:00:00 giờ Bài giảng video
 • 22 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng