CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ

CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ

Beginer 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
23 Bài học 276:00:00 giờ
Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử - P1 12
 • Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử - P2 12
 • Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử - P3 12
 • Quá trình đẳng nhiệt - ĐL Booilơ - Mariot - P1 12
 • Quá trình đẳng nhiệt - ĐL Booilơ - Mariot - P2 12
 • Quá trình đẳng tích - ĐL Saclơ - P1 12
 • Quá trình đẳng tích - ĐL Saclơ - P2 12
 • Quá trình đẳng tích - ĐL Saclơ - P3 12
 • Quá trình đẳng tích - ĐL Saclơ - P4 12
 • Quá trình đẳng tích - ĐL Saclơ - P5 12
 • PT trạng thái của khí lí tưởng - P1 12
 • PT trạng thái của khí lí tưởng - P2 12
 • PT trạng thái của khí lí tưởng - P3 12
 • PT trạng thái của khí lí tưởng - P4 12
 • PT trạng thái của khí lí tưởng - P5 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P1 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P2 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P3 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P4 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P5 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P6 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P7 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2 - P8 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
420:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
480:00:00 giờ
0 0 20000₫
408:00:00 giờ
0 0 20000₫
528:00:00 giờ
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 276:00:00 giờ Bài giảng video
 • 23 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng