CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Beginer 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
44 Bài học 528:00:00 giờ
Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
7 Bài học 84:00:00 giờ
 • Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - P1 12
 • Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - P2 12
 • Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - P3 12
 • Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - P4 12
 • Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - P5 12
 • Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - P6 12
 • Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - P7 12
 • Công và công suất - P1 12
 • Công và công suất - P2 12
 • Công và công suất - P3 12
 • Công và công suất - P4 12
 • Công và công suất - P5 12
 • Động năng - P1 12
 • Động năng - P2 12
 • Động năng - P3 12
 • Động năng - P4 12
 • Động năng - P5 12
 • Thế năng - P1 12
 • Thế năng - P2 12
 • Thế năng - P3 12
 • Thế năng - P4 12
 • Thế năng - P5 12
 • Cơ năng - P1 12
 • Cơ năng - P2 12
 • Cơ năng - P3 12
 • Cơ năng - P4 12
 • Cơ năng - P5 12
 • Cơ năng - P6 12
 • Cơ năng - P7 12
 • Cơ năng - P8 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P1 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P2 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P3 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P4 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P5 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P6 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P7 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết - giữa kỳ 2 - P8 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P1 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P2 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P3 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P4 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P5 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P6 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
420:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
480:00:00 giờ
0 0 20000₫
408:00:00 giờ
0 0 20000₫
276:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 528:00:00 giờ Bài giảng video
 • 44 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng