CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Beginer 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
40 Bài học 480:00:00 giờ
Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Tổng hợp và phân tích lực - P1 12
 • Tổng hợp và phân tích lực - P2 12
 • Tổng hợp và phân tích lực - P3 12
 • Ba định luật NiuTon - P1 12
 • Ba định luật NiuTon - P2 12
 • Ba định luật NiuTon - P3 12
 • Ba định luật NiuTon - P4 12
 • Ba định luật NiuTon - P5 12
 • Lực hấp dẫn - ĐL vạn vật hấp dẫn - P1 12
 • Lực hấp dẫn - ĐL vạn vật hấp dẫn - P2 12
 • Lực hấp dẫn - ĐL vạn vật hấp dẫn - P3 12
 • Lực hấp dẫn - ĐL vạn vật hấp dẫn - P4 12
 • Lực đàn hồi - Định luật Hooke - P1 12
 • Lực đàn hồi - Định luật Hooke - P2 12
 • Lực đàn hồi - Định luật Hooke - P3 12
 • Lực đàn hồi - Định luật Hooke - P4 12
 • Lực ma sát - P1 12
 • Lực ma sát - P2 12
 • Lực ma sát - P3 12
 • Lực ma sát - P4 12
 • Lực ma sát - P5 12
 • Lực ma sát - P6 12
 • Lực hướng tâm - P1 12
 • Lực hướng tâm - P2 12
 • Lực hướng tâm - P3 12
 • Lực hướng tâm - P4 12
 • Bài toán về chuyển động ném ngang - P1 12
 • Bài toán về chuyển động ném ngang - P2 12
 • Bài toán về chuyển động ném ngang - P3 12
 • Bài toán về chuyển động ném ngang - P4 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P1 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P2 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P3 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P4 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P5 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P1 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P2 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P3 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P4 12
 • Giải đề kiểm tra các trường - P5 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
420:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
408:00:00 giờ
0 0 20000₫
528:00:00 giờ
0 0 20000₫
276:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 480:00:00 giờ Bài giảng video
 • 40 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng