CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Beginer 0(0 Đánh giá) 0 Students enrolled
Biên soạn bởi Giảng viên CDS Cập nhật Wed, 30-Sep-2020 Vietnam
What will i learn?

Đề cương cho môn học này
35 Bài học 420:00:00 giờ
Chuyển động cơ
3 Bài học 36:00:00 giờ
 • Chuyển động cơ - P1 12
 • Chuyển động cơ - P2 12
 • Chuyển động cơ - P3 12
 • Chuyển động thẳng đều - P1 12
 • Chuyển động thẳng đều - P2 12
 • Chuyển động thẳng đều - P3 12
 • Chuyển động thẳng đều - P4 12
 • Chuyển động thẳng đều - P5 12
 • Chuyển động thẳng đều - P6 12
 • Chuyển động thẳng biến đổi đều - P1 12
 • Chuyển động thẳng biến đổi đều - P2 12
 • Chuyển động thẳng biến đổi đều - P3 12
 • Chuyển động thẳng biến đổi đều - P4 12
 • Sự rơi tự do - P1 12
 • Sự rơi tự do - P2 12
 • Sự rơi tự do - P3 12
 • Sự rơi tự do - P4 12
 • Chuyển động tròn đều - P1 12
 • Chuyển động tròn đều - P2 12
 • Chuyển động tròn đều - P3 12
 • Chuyển động tròn đều - P4 12
 • Tính tương đối của chuyển động - CT tính vận tốc - P1 12
 • Tính tương đối của chuyển động - CT tính vận tốc - P2 12
 • Tính tương đối của chuyển động - CT tính vận tốc - P3 12
 • Tính tương đối của chuyển động - CT tính vận tốc - P4 12
 • Tính tương đối của chuyển động - CT tính vận tốc - P5 12
 • Tính tương đối của chuyển động - CT tính vận tốc - P6 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P1 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P2 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P3 12
 • Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1 - P4 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P1 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P2 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P3 12
 • Giải đề kiểm tra của các trường - P4 12
Kiến thức nền tảng
+ View more
Mô tả

Mô t?

+ View more
Other related courses
480:00:00 giờ
0 0 20000₫
408:00:00 giờ
0 0 20000₫
528:00:00 giờ
0 0 20000₫
276:00:00 giờ
Updated Wed, 30-Sep-2020
0 0 20000₫
Về giảng viên
 • 0 lượt xem
 • 4 Học viên
 • 271 Môn
+ View more
Phản hồi của học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
lượt xem
20000₫
Mua Ngay
Bao gồm:
 • 420:00:00 giờ Bài giảng video
 • 35 Bài học
 • Truy cập trên Mobil và TV thông minh
 • Truy cập trong 12 tháng