Khóa học Ôn và giải đề ĐH - CĐ môn Vật Lý

Học phí:

Giá khi mua lẻ (ÔN VÀ GIẢI ĐỀ THI ĐH - CĐ VẬT LÝ) 174,000 đ

Giá trọn gói (ÔN VÀ GIẢI ĐỀ THI ĐH - CĐ VẬT LÝ) 156,000 đ (Tiết kiệm 18,000 đ)

70.000 đồng

135.000 đồng

Tài liệu hỗ trợ: Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

ÔN VÀ GIẢI ĐỀ THI ĐH - CĐ VẬT LÝ


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 29 bài trong gói.
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề dao động cơ học ( Dao động điều hòa)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề dao động cơ học ( Con lắc lò xo)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề dao động cơ học ( Con lắc đơn)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề dao động cơ học ( Tổng hợp hai DĐ điều hòa- DĐ tắt dần)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề sóng cơ học ( Phương trình sóng)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề sóng cơ học ( Độ lệch pha.)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề sóng cơ học ( Sóng dừng)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề sóng cơ học ( Giao thoa)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề sóng cơ học ( Sóng âm.)6,000 đ
Giải đề ĐH Lý Chuyên đề dòng điện xoay chiều. ( Đại cương)6,000 đ