Khóa học môn Vật Lý Lớp 11

Hệ thống bài giảng được xây dựng theo từng cung bậc kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của chương trình Vật lý lớp 11. Thông qua các khóa học, các bạn học sinh sẽ nắm vững được các kiến thức cơ bản về lý thuyết và bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, luyện tập được kỹ năng làm bài, cũng như ôn tập kiến thức thông qua các bài kiểm tra ở cuối mỗi chương.

Nội dung các khóa học gồm

Khóa học Vật lý lớp 11 – SGK – HKI

Khóa học gồm 21 bài giảng, được chia thành 3 chương trong chương trình HKI, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 11 cơ bản.

Khóa học Vật lý lớp 11 – SGK – HKII

Khóa học gồm 24 bài giảng, được chia thành 4 chương trong chương trình HKII, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 11 cơ bản.

Khóa trọn gói Vật lý lớp 11

Tổng hợp toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 11 theo sách giáo khoa.

Giáo viên giảng dạy

-        Thầy. Dương Truyền Nhân

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN LÝ LỚP 11 – SGK – HK1) 126,000 đ

Giá trọn gói (MÔN LÝ LỚP 11 – SGK – HK1) 115,000 đ (Tiết kiệm 11,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN VẬT LÝ LỚP 11 – SGK – HKII) 108,000 đ

Giá trọn gói (MÔN VẬT LÝ LỚP 11 – SGK – HKII) 97,000 đ (Tiết kiệm 11,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 11 – SGK) 234,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 11 – SGK) 210,000 đ (Tiết kiệm 24,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Vật lý 11. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN LÝ LỚP 11 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 21 bài trong gói.
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Định luật CuLong và định luật bảo toàn điện tích)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Điện trường và CĐ điện trường- Đường sức điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Công của lực điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Điện thế- Hiệu điện thế.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Tụ điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Giải đề kiểm tra của các trường.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ( Dòng điện không đổi- Nguồn điện)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ( Điện năng - Công suất điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ( Định luật Ohm đối với toàn mạch)6,000 đ

MÔN VẬT LÝ LỚP 11 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
12
 Trang 1/2, có 18 bài trong gói.
Môn Lý 11 CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG. ( Từ trường)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG. ( Lực từ-Cảm ứng từ.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG. ( Từ trường của DĐ trong DD có hình dạng đặc biệt.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG. ( Lực Lorentz)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG. ( Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 4. TỪ TRƯỜNG. ( Giải đề kiểm tra của các trường)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ( Từ thông – Cảm ứng điện từ.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ( Suất điện động cảm ứng.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ( Tự cảm.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ ( Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2)6,000 đ

TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 11 – SGK


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/4, có 39 bài trong gói.
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Định luật CuLong và định luật bảo toàn điện tích)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Điện trường và CĐ điện trường- Đường sức điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Công của lực điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Điện thế- Hiệu điện thế.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Tụ điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG ( Giải đề kiểm tra của các trường.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ( Dòng điện không đổi- Nguồn điện)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ( Điện năng - Công suất điện.)6,000 đ
Môn Lý 11 CHƯƠNG 2: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. ( Định luật Ohm đối với toàn mạch)6,000 đ