Khóa học môn Vật Lý Lớp 10

Hệ thống bài giảng được xây dựng theo từng cung bậc kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của chương trình Vật lý lớp 10. Thông qua các khóa học, các bạn học sinh sẽ nắm vững được các kiến thức cơ bản về lý thuyết và bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, luyện tập được kỹ năng làm bài, cũng như ôn tập kiến thức thông qua các bài kiểm tra ở cuối mỗi chương.

Nội dung các khóa học gồm

Khóa học Vật lý lớp 10 – SGK – HKI

Nội dung khóa học gồm 25 bài giảng, được chia thành 3 chương trong chương trình HKI, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 10 cơ bản của bộ GD&ĐT.

Khóa học Vật lý lớp 10 – SGK – HKII

Nội dung khóa học gồm 25 bài giảng, được chia thành 4 chương trong chương trình HKII, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 10 cơ bản

Khóa trọn gói Vật lý lớp 10

Tổng hợp toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 10 theo sách giáo khoa.

Giáo viên giảng dạy

-       Thầy. Dương Truyền Nhân

-       Cô. Nguyễn Hồ Thảo Chi

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN LÝ LỚP 10 – SGK – HK1) 150,000 đ

Giá trọn gói (MÔN LÝ LỚP 10 – SGK – HK1) 135,000 đ (Tiết kiệm 15,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN VẬT LÝ LỚP 10 – SGK – HKII) 126,000 đ

Giá trọn gói (MÔN VẬT LÝ LỚP 10 – SGK – HKII) 114,000 đ (Tiết kiệm 12,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 10 – SGK) 276,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 10 – SGK) 220,000 đ (Tiết kiệm 56,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Vật lý 10. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN LÝ LỚP 10 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 25 bài trong gói.
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động cơ)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động thẳng đều.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động thẳng biến đổi đều.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Sự rơi tự do.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động tròn đều.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Giải đề kiểm tra của các trường.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ( Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ( Ba định luật Niutơn)6,000 đ

MÔN VẬT LÝ LỚP 10 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 21 bài trong gói.
Môn Lý 10 CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ( Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ( Công và công suất.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ( Động năng.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ( Thế năng.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ( Cơ năng.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ( Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ( Giải đề kiểm tra của các trường)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ ( Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ ( Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôilơ –Mariôt.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ ( Quá trình đẳng tích. Định luật Saclơ.)6,000 đ

TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 10 – SGK


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/5, có 46 bài trong gói.
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động cơ)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động thẳng đều.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động thẳng biến đổi đều.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Sự rơi tự do.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Chuyển động tròn đều.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 1)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ( Giải đề kiểm tra của các trường.)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ( Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm)6,000 đ
Môn Lý 10 CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM ( Ba định luật Niutơn)6,000 đ