Khóa học môn Toán Lớp 12

Học phí:

135.000 đồng

70.000 đồng

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI MÔN TOÁN LỚP 12) 482,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI MÔN TOÁN LỚP 12) 385,000 đ (Tiết kiệm 97,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là hai cuốn Tập ghi chép nội dung bài giảng Giải tích và Hình học 12. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

Giá trọn gói (HK1)TRỌN GÓI MÔN TOÁN LỚP 12


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/9, có 85 bài trong gói.
Môn Toán 12 B1. Ôn lại hình học lớp 10-11 ( VĐ1. Trọng tâm hình học phẳng lớp 9-10)5,000 đ
Môn Toán 12 B1. Ôn lại hình học lớp 10-11 ( VĐ2. Quan hệ song song & vuông góc- Hình học Lớp 11)5,000 đ
Môn Toán 12 B1. Ôn lại hình học lớp 10-11 ( VĐ3. Khoảng cách và góc)5,000 đ
Môn Toán 12 B2. Khái niệm về khối đa diện ( VĐ1: Phân chia khối đa diện thành nhiều khối đa diện.)5,000 đ
Môn Toán 12 B3. Khối đa diện lồi, đa diện đều ( VĐ1: Tính các thành phần của khối đa diện.)5,000 đ
Môn Toán 12 B3. Khối đa diện lồi, đa diện đều ( VĐ2: Diện tích các mặt của khối đa diện.)5,000 đ
Môn Toán 12 B4. Thể tích khối chóp ( VĐ1: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy)5,000 đ
Môn Toán 12 B4. Thể tích khối chóp ( VĐ2: Khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáy)5,000 đ
Môn Toán 12 B4. Thể tích khối chóp ( VĐ3: Khối chóp đều)5,000 đ
Môn Toán 12 B4. Thể tích khối chóp ( VĐ4. Tỷ số thể tích của 2 khối chóp)5,000 đ