Khóa học môn Toán lớp 10
Khóa học là sự tổng hợp các kiến thức cơ bản và trọng tâm của chương trình Toán lớp 10. Thông qua khóa này, các bạn sẽ nắm được các kiến thức trọng tâm của từng bài giảng, từng chương. Mỗi bài giảng bao gồm tóm tắt lý thuyết trọng tâm, các dạng bài tập áp dụng có giáo viên hướng dẫn giải từng bước và các bài tập đề nghị để các bạn cũng cố vững chắc lại kiến thức. Ngoài ra, cuối mỗi chương còn có các đề kiểm tra, các đề thi học kì của các trường THPT, các trường chuyên tại thành phố Hồ Chí Minh do Ban biên tập Cadasa.vn tổng hợp.
Nội dung các khóa học gồm:

      -      
Khóa học Toán lớp 10 – SGK – HKI

-       Khóa học Toán lớp 10 – SGK – HKII
-      
Khóa trọn gói môn Toán lớp 10

Giáo viên giảng dạy

-       Thầy. Nguyễn Thế Hùng

-       Thầy. Lê Hoành Sử

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN TOÁN LỚP 10 – SGK – HKI) 355,000 đ

Giá trọn gói (MÔN TOÁN LỚP 10 – SGK – HKI) 325,000 đ (Tiết kiệm 30,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN TOÁN LỚP 10 - HKII) 250,000 đ

Giá trọn gói (MÔN TOÁN LỚP 10 - HKII) 225,000 đ (Tiết kiệm 25,000 đ)

Giá khi mua lẻ (KHÓA HỌC TOÁN LỚP 10) 605,000 đ

Giá trọn gói (KHÓA HỌC TOÁN LỚP 10) 484,000 đ (Tiết kiệm 121,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là hai cuốn Tập ghi chép nội dung bài giảng Giải tích và Hình học 10. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN TOÁN LỚP 10 – SGK – HKI


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/8, có 71 bài trong gói.
Môn Toán 10 Lý thuyết đại số mệnh đề ( Mệnh đề)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Tập hợp và ánh xạ ( Tập hợp)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Tập hợp và ánh xạ ( Ánh xạ)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Số thực)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số thực)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác ngược)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số mũ - logarit)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 1. Mệnh đề và tập hợp ( B1. Mệnh Đề (tiết 1))5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 1. Mệnh đề và tập hợp ( B2. Mệnh Đề (tiết 2))5,000 đ

MÔN TOÁN LỚP 10 - HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/5, có 50 bài trong gói.
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B1. Phương trình đường thẳng)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B2. Phương trình tổng quát của đường thẳng)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B3. Viết phương trình đường thẳng theo điều kiện cho trước)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B4. Vị trí tương đối của hai đường thẳng)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B5. Góc giữa hai đường thẳng)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B6. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B7. Phương trình đường tròn)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B8. Lập phương trình đường tròn)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B9. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 3. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ( B10. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn)5,000 đ

KHÓA HỌC TOÁN LỚP 10


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/13, có 121 bài trong gói.
Môn Toán 10 Lý thuyết đại số mệnh đề ( Mệnh đề)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Tập hợp và ánh xạ ( Tập hợp)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Tập hợp và ánh xạ ( Ánh xạ)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Số thực)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số thực)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác ngược)5,000 đ
Môn Toán 10 Lý thuyết Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số mũ - logarit)5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 1. Mệnh đề và tập hợp ( B1. Mệnh Đề (tiết 1))5,000 đ
Môn Toán 10 Chương 1. Mệnh đề và tập hợp ( B2. Mệnh Đề (tiết 2))5,000 đ