Khóa học môn Hóa học Lớp 12

Đi từ những lý thuyết cơ bản được định nghĩa thông qua những ví dụ điển hình, cùng với sự kết hợp phương pháp giải hóa nhanh vào chương trình giảng dạy. Thầy. Nguyễn Phước Hòa Tân sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng nhận biết và sử dụng các phương pháp phù hợp cho các dạng bài tập cụ thể, kèm theo đó là những lưu ý để các bạn có thể nhận diện và tránh được những lỗi thường gặp trong từng dạng toán hóa, rất quan trọng trong việc làm các bài thi trắc nghiệm và ôn thi Đại Học – Cao đẳng.

Nội dung các khóa học gồm:

Khóa học Hóa lớp 12 – SGK – HKI

Nội dung khóa học gồm 29 bài giảng, được chia làm 6 chương, giảng dạy theo chương trình Hóa lớp 12 – HKI của bộ GD&ĐT.

Khóa học Hóa lớp 12 – SGK – HKII

Nội dung khóa học gồm 22 bài giảng, được chia làm 2 chương trong chương trình Hóa lớp 12 – HKII.

Khóa trọn gói Hóa lớp 12

Tổng hợp toàn bộ kiến thức Hóa lớp 12 theo sách giáo khoa.

Giáo viên giảng dạy

Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân (Tác giả của phương pháp giải hóa nhanh - sử dụng kiến thức Vật lý và Hóa học để giải toán hóa. Phương pháp này đã được cấp chứng nhận bản quyền của cục bản quyền tác giả Việt Nam năm 1992).

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN HÓA LỚP 12 – SGK – HK1) 174,000 đ

Giá trọn gói (MÔN HÓA LỚP 12 – SGK – HK1) 156,000 đ (Tiết kiệm 18,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN HÓA LỚP 12 – SGK – HKII) 126,000 đ

Giá trọn gói (MÔN HÓA LỚP 12 – SGK – HKII) 115,000 đ (Tiết kiệm 11,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI MÔN HÓA LỚP 12) 300,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI MÔN HÓA LỚP 12) 260,000 đ (Tiết kiệm 40,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Hóa học 12. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN HÓA LỚP 12 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 29 bài trong gói.
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 1. Hydrocacbon)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 2.Dẫn xuất Hiđrocacbon)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 3. BT áp dụng CTPT tổng quát)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 4. BT tổng kết chương 0)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 1. Este)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 2. Lipit)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 3. BT cơ bản Este - Lipit)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 4. BT trắc nghiệm Este và Lipit)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 5. Xà Phòng Và Chất Giặt Rửa Tổng Hợp)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 6. BT Cơ bản và nâng cao)6,000 đ

MÔN HÓA LỚP 12 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 21 bài trong gói.
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 1. Kim loại kiềm và hợp chất)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 2. Bài tập nâng cao KL Kiềm và hợp chất)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 3. Kim loại kiềm thổ và hợp chất)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 4. Một số hợp chất của canxi)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 5. BT cơ bản kim loại kiềm thổ và hợp chất)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 6. BT nâng cao kim loại kiềm thổ và hợp chất)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 7. Nhôm và hợp chất của nhôm)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 8. Bài tập cơ bản nhôm và hợp chất nhôm)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 9. Bài tập nâng cao nhôm và hợp chất nhôm)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm ( Bài 10. Ôn tập chương)6,000 đ

TRỌN GÓI MÔN HÓA LỚP 12


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/5, có 50 bài trong gói.
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 1. Hydrocacbon)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 2.Dẫn xuất Hiđrocacbon)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 3. BT áp dụng CTPT tổng quát)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon ( Bài 4. BT tổng kết chương 0)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 1. Este)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 2. Lipit)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 3. BT cơ bản Este - Lipit)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 4. BT trắc nghiệm Este và Lipit)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 5. Xà Phòng Và Chất Giặt Rửa Tổng Hợp)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH Chương 1. Este và Lipit ( Bài 6. BT Cơ bản và nâng cao)6,000 đ