Khóa học môn Anh Văn Lớp 12

Chương trình Anh văn 12 được biên soạn theo chủ điểm (theme-based) gồm 16 đơn vị bài giảng (16 unit). Mỗi bài giảng có cấu trúc chung như sau:

A. Reading & Vocabulary: gồm một hoặc một số đoạn văn có độ dài khoảng hơn 180 – 200 từ, nhằm giúp học sinh làm quen với chủ đề của unit, cung cấp thông tin và ngữ liệu cho toàn unit và phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh.

B. Writing & Speaking: bao gồm các hoạt động luyện nói, viết theo chức năng ngôn ngữ và theo các chức năng hay chủ đề của mỗi unit theo hình thức thực hành theo nhóm, theo cặp hay cá nhân.

C. Grammar & Pronunciation: giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phát âm những phụ âm cuối từ, âm tiết có trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu cơ bản trong tiếng Anh. Phần Grammar trình bày những vấn đề về ngữ pháp được cho là phần trọng tâm của mỗi bài và toàn chương trình ANH VĂN LỚP 12.

Các khóa học Anh văn lớp 10 bao gồm:

Khóa học Anh văn 12 – SGK – HKI: 8 Unit, tổng hợp thành 27 bài giảng.

Khóa học Anh văn 12 – SGK – HKII: 8 Unit, tổng hợp thành 27 bài giảng.

Khóa trọn gói Anh văn 12: 16 Unit, tổng hợp 54 bài giảng.

Giáo viên giảng dạy

-       Cô. Nguyễn Thị Bạch Yến

-       Thầy. Peter Harris

Học phí:

Giá khi mua lẻ (ANH VĂN LỚP 12 – SGK – HK1) 162,000 đ

Giá trọn gói (ANH VĂN LỚP 12 – SGK – HK1) 145,000 đ (Tiết kiệm 17,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN ANH VĂN LỚP 12 – SGK – HKII) 162,000 đ

Giá trọn gói (MÔN ANH VĂN LỚP 12 – SGK – HKII) 145,000 đ (Tiết kiệm 17,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI ANH VĂN LỚP 12 – SGK) 324,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI ANH VĂN LỚP 12 – SGK) 260,000 đ (Tiết kiệm 64,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Anh văn 12. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc Reading & Vocabulary, Writing & Speaking, Grammar & Pronunciation có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

ANH VĂN LỚP 12 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 27 bài trong gói.
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 1. THE HOME LIFE ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 1. THE HOME LIFE ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 1. THE HOME LIFE ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Ôn tập giữa học kì I ( Test Yourself A)6,000 đ

MÔN ANH VĂN LỚP 12 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 27 bài trong gói.
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 9. DESERTS ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 9. DESERTS ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 9. DESERTS ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 10. ENDANGERED SPECIES ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 10. ENDANGERED SPECIES ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 10. ENDANGERED SPECIES ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Ôn tập giữa học kì II ( Test Yourself D)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 11. BOOKS ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 11. BOOKS ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 11. BOOKS ( D. Grammar & Practices)6,000 đ

TRỌN GÓI ANH VĂN LỚP 12 – SGK


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/6, có 54 bài trong gói.
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 1. THE HOME LIFE ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 1. THE HOME LIFE ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 1. THE HOME LIFE ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 2. CULTURE DIVERSITY ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING ( D. Grammar & Practices)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Ôn tập giữa học kì I ( Test Yourself A)6,000 đ