Khóa học môn Anh văn Lớp 10

Chương trình Tiếng Anh 10 được biên soạn theo chủ điểm (theme – based) gồm 16 đơn vị bài học (16 unit). Mỗi bài có cấu trúc chung như sau:

A. Reading & Vocabulary: gồm một hoặc mốt số đoạn văn có độ dài từ 180 – 200 từ, nhằm giúp học sinh làm quen với chủ đề của unit, cung cấp thông tin và ngữ liệu cho toàn unit và phát triển kỹ năng đọc hiểu của học sinh.

B. Writing & Speaking: bao gồm các hoạt động luyện nói, viết theo chức năng ngôn ngữ và theo các năng lực hay chủ đề của mỗi unit, theo hình thức thực hành theo nhóm, theo cặp hay theo cá nhân.

C. Grammar & Pronunciation: bao gồm phần grammar và pronunciation, giúp học sinh luyện phát âm những phụ âm  cuối từ, âm tiết có trọng âm, ngữ điệu và nhịp điệu cơ bản trong tiếng Anh. Phần grammar trình bày những vấn đề về ngữ pháp được cho là phần trọng tâm của mỗi bài và toàn chương trình Tiếng Anh lớp 10

Các khóa học Anh văn lớp 10 bao gồm:

Khóa học Anh văn 10 – SGK – HKI: 8 Unit, tổng hợp thành 27 bài giảng.

Khóa học Anh văn 10 – SGK – HKII: 8 Unit, tổng hợp thành 27 bài giảng.

Khóa trọn gói Anh văn 10: 16 Unit, tổng hợp 54 bài giảng.

Giáo viên giảng dạy

-        Cô. Nguyễn Thị Bạch Yến

-       Thầy. Peter Harris

Học phí:

Giá khi mua lẻ (ANH VĂN LỚP 10 – SGK – HK1) 192,000 đ

Giá trọn gói (ANH VĂN LỚP 10 – SGK – HK1) 170,000 đ (Tiết kiệm 22,000 đ)

Giá khi mua lẻ (ANH VĂN LỚP 10 – SGK – HKII) 162,000 đ

Giá trọn gói (ANH VĂN LỚP 10 – SGK – HKII) 145,000 đ (Tiết kiệm 17,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI ANH VĂN LỚP 10 – SGK) 354,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI ANH VĂN LỚP 10 – SGK) 280,000 đ (Tiết kiệm 74,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Anh văn 10. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc Reading & Vocabulary, Writing & Speaking, Grammar & Pronunciation có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

ANH VĂN LỚP 10 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/4, có 32 bài trong gói.
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( B. Conversation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( D. Grammar & Pronunciation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( B. Conversation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( D. Grammar & Pronunciation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND ( B. Conversation)6,000 đ

ANH VĂN LỚP 10 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 27 bài trong gói.
Anh Văn 10 Unit 9. UNDERSEA WORLD ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 Unit 9. UNDERSEA WORLD ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Anh Văn 10 Unit 9. UNDERSEA WORLD ( D. Grammar & Pronunciation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 10. CONSERVATION ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 10. CONSERVATION ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 10. CONSERVATION ( D. Grammar & Pronunciation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 11. NATIONAL PARKS ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 11. NATIONAL PARKS ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 11. NATIONAL PARKS ( D. Grammar & Pronunciation)6,000 đ
Anh Văn 10 Ôn tập giữa học kì II ( Test Yourself D)6,000 đ

TRỌN GÓI ANH VĂN LỚP 10 – SGK


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/6, có 59 bài trong gói.
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( B. Conversation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 1. A DAY IN THE LIFE OF ( D. Grammar & Pronunciation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( B. Conversation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( C. Writing & Speaking)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 2. SCHOOL TALKS ( D. Grammar & Pronunciation)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND ( A. Reading & Vocabulary)6,000 đ
Anh Văn 10 UNIT 3. PEOPLE’S BACKGROUND ( B. Conversation)6,000 đ