Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 5:03:37 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình thư viện đề thi

Đây là đề kiểm tra thi học kỳ 1 của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Trong đề gồm các câu tự luận về các kiến thức trọng tâm như: khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, giải phương trình logarit, phương trình mũ, tính thể tích hình chóp..…. Phần tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn lại những kiến thức cần thiết của đề thi học kỳ môn toán lớp 12.

Chi tiết
Phát Hành: 12/5/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 195kb
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 1:17:19 PM

Tài liệu này là đề thi học kỳ I môn toán lớp 12 của trường THPT Marie Curie. Phần tài liệu này gồm các câu tự luận bao gồm phần cơ bản và phần nâng cao sẽ giúp các bạn ôn lại các kiến thức trọng tâm: khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba, viết phương trình tiếp tuyến, giải phương trình logarit, phương trình mũ, tính diện tích hình chóp..…..Qua đây, giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải đề học kỳ và biết được cấu trúc của một đề thi học kỳ và các kiến thức này sẽ có trong đề thi cao đẳng đại học.

Chi tiết
Phát Hành: 12/5/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 230kb
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 1:16:14 PM

Tài liệu này bao gồm các câu trắc nghiệm trong đề thi học kỳ I môn toán  lớp 12 của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Phần tài liệu này, sẽ giúp các bạn biết được cấu trúc của một đề thi học kỳ và các kiến thức trọng tâm như: khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 4, giải phương trình và hệ phương trình logarit, phương trình mũ, tính thể tích hình chóp………..

Chi tiết
Phát Hành: 12/5/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 240kb
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 1:15:09 PM

Đây là đề thi học kỳ I của trường THPT Lạc Hồng. Trong đề gồm các kiến thúc như: khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba, giải phương trình logarit và phương trình mũ, tính diện tích hình chóp, xác định tiếp tuyến,……. Phần tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn lại những kiến thức trọng tâm của chương trong chương trình toán 12 học kỳ I và những kiến thức này sẽ có trong ôn tập thi đại học và tốt nghiệp.

Chi tiết
Phát Hành: 12/5/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 120kb
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 1:13:09 PM

Phần tài liệu này là đề thi học kỳ 1 lớp 12 môn toán của trường THPT Hùng Vương. Tài liệu gồm các câu bài tập tự luận bao gồm các kiến thức như: khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số, giải phương trình logairt, tính diện tích khối chóp, lăng trụ……. Qua đây, các bạn biết được cấu trúc của một đề thi học kỳ và các kiến thức trọng tâm của chương trình toán lớp 12.

Chi tiết
Phát Hành: 12/5/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 150kb
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 1:11:57 PM