Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 9:31:18 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình thư viện đề thi

Tài liệu bao gồm 30 câu trắc nghiệm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 của Trường THPT Trang Lơng Đăklăk. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 12 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1, cũng như là kỳ thi Đại học – Cao đẳng năm 2013.

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 2:09:01 PM

Tài liệu bao gồm 30 câu trắc nghiệm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 của Trường THPT Đức Phổ. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 12 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1, cũng như là kỳ thi Đại học – Cao đẳng năm 2013.

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 1:41:52 PM

Tài liệu bao gồm 32 câu trắc nghiệm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 của trường THPT Tỉnh Gia 3. Tài liệu sẽ giúp các bạn khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 12 – học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 1:21:01 PM

Tài liệu bao gồm 30 câu trắc nghiệm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 của Trường THPT Hiệp Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 12 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 1:12:17 PM

Tài liệu bao gồm 32 câu trắc nghiệm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 thuộc chương amino axit - polime. Giúp các bạn khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 12 – học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 11:19:09 AM

Đề kiểm tra gồm 30 câu trắc nghiệm, khái quát khá đầy đủ các dạng bài tập của chương amin – amino axit – protein - polime. Chương amin – amino axit – protein - polime là chương chiếm có số lượng câu hỏi trắc nghiệm khá nhiều trong các đề thi nên tài liệu này sẽ rất hữu ích trong việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 của các bạn.

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 11:06:02 AM

Tài liệu bao gồm 33 câu trắc nghiệm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 của Trường THPT Ngô Gia Tự. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 12 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 10:49:30 AM

Tài liệu bao gồm 32 câu trắc nghiệm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa lớp 12 của Trường THPT Hậu Giang. Giúp các bạn khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 12 – học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 10:42:41 AM

Tài liệu này bao gồm các câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra một tiết môn Hóa học lớp 12 của Trường THPT Ngô Gia Tự. Giúp các bạn khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 12 – học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/4/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 10:22:40 AM