Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/12/2019 2:52:36 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình thư viện đề thi

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm hóa học lớp 11 của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Giúp các khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 11 – học kì 1, là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc ôn tập thi học kì 1 của các bạn học sinh.

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 2:48:49 PM

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần là 10 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận trong 45 phút, các bài tập chủ yếu thuộc xoay quanh các dạng bài tập chính trong chương trình học kì 1 lớp 10, kèm theo hướng dẫn giải chi tiết. Giúp các bạn vừa nâng cao khả năng phân tích đề theo kiểu tự luận truyền thống và tốc độ trong việc giải quyết các bài tập hóa trắc nghiệm.

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 2:38:27 PM

Tài liệu này bao gồm 30 câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Trần Đăng Ninh. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 2:04:18 PM

Đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm hóa học lớp 11 của trường THPT Bắc Sơn năm 2010. Giúp các khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 11 – học kì 1, là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc ôn tập thi học kì 1 của các bạn học sinh.

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 1:50:21 PM

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần là 10 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận trong 45 phút, các bài tập chủ yếu thuộc xoay quanh các dạng bài tập chính trong chương trình học kì 1 lớp 10. Việc rèn luyện các dạng đề này sẽ giúp các bạn vừa nâng cao khả năng phân tích đề theo kiểu tự luận truyền thống và tốc độ trong việc giải quyết các bài tập hóa trắc nghiệm.

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 11:36:11 AM

Đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm hóa học lớp 11 của trường THPT Nguyễn Công Phương. Giúp các khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 11 – học kì 1, là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc ôn tập thi học kì 1 của các bạn học sinh.

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 11:33:39 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 11 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 11:02:13 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 10 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 10:36:34 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 9 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 10:11:36 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 8 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 9:59:43 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 7 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 9:55:03 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 6 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 9:42:10 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 5 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 9:37:56 AM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 4 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:40:42 PM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 3 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:28:46 PM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 2 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:18:36 PM

Tài liệu đề kiểm tra học kì 1 – môn hóa – lớp 11 – đề số 1 bao gồm các câu tự luận và trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 11 của Trường THPT Khánh Hòa. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức hóa 11 cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:07:41 PM