Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/12/2019 2:44:58 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình thư viện đề thi

Đây là đề kiểm tra một tiết của trường THPT Số 1 Nghĩa Hành. Trong đề gồm các phần: cách phát âm, các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp, trả lời câu hỏi dựa vào đoạn văn,…. Phần tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn lại những kiến thức cần thiết của một đề kiểm tra môn anh văn lớp 11.

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 125kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 11:25:18 AM

Tài liệu này là đề kiểm tra một tiết môn anh văn của trường THPT Phú Xuyên B. Phần tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn lại các mẫu câu và các câu đặc biệt được dùng trong anh văn lớp 11, kiểm tra lại khả năng đọc hiểu và dịch bài của các bạn.

Chi tiết
Phát Hành: 11/29/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 17kb
Cập Nhật Lúc: 11/29/2012 3:59:28 PM
Tài liệu này bao gồm các câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra một tiết môn anh văn lớp 11 của trường THPT KIÊN THUY. Phần tài liệu này, sẽ giúp các bạn biết được cấu trúc của một đề kiểm tra một tiết và các kiến thức sẽ có trong đề kiểm tra. Chi tiết
Phát Hành: 11/29/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 144kb
Cập Nhật Lúc: 11/29/2012 3:58:44 PM

Đây là đề kiểm tra một tiết của trường THPT Đại Đông. Trong đề gồm các phần: cách phát âm, các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp, trả lời câu hỏi dựa vào đoạn văn,…. Phần tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn lại những kiến thức cần thiết của một đề kiểm tra môn anh văn lớp 11.

Chi tiết
Phát Hành: 11/29/2012       -bởi: locbui
Dung Lượng: 52kb
Cập Nhật Lúc: 11/29/2012 3:57:56 PM

Phần tài liệu này là đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn anh văn của trường THPT Mỹ Chương B. Tài liệu này giúp các bạn ôn lại các kiển thức trọng tâm và biết được cấu trúc của đề kiểm tra 1 tiết môn anh văn.

Chi tiết
Phát Hành: 11/29/2012       -bởi: PHU LOC
Dung Lượng: 17KB
Cập Nhật Lúc: 11/29/2012 3:57:06 PM