Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 9:59:49 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình thư viện đề thi

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần là 10 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận trong 45 phút, các bài tập chủ yếu thuộc xoay quanh các dạng bài tập chính trong chương trình học kì 1 lớp 10. Việc rèn luyện các dạng đề này sẽ giúp các bạn vừa nâng cao khả năng phân tích đề theo kiểu tự luận truyền thống và tốc độ trong việc giải quyết các bài tập hóa trắc nghiệm.

Chi tiết
Phát Hành: 12/3/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 8:44:35 AM

Tài liệu này bao gồm các câu hỏi tự luận trong đề kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 10 của Trường THPT Tân Bình 2011. Giúp các bạn rèn luyện kỹ năng phân tích đề, hiểu sâu các dạng toán hóa để vững vàng khi bước vào những dạng câu hỏi trắc nghiệm là những câu hỏi nhỏ của các dạng bài tập hóa tự luận.

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 4:10:36 PM

Tài liệu này bao gồm 32 câu trắc nghiệm trong đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 10 của Trường THPT Thực Hành Cao Nguyên. Giúp các bạn có được những trải nghiệm và bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 4:01:21 PM

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm hóa học lớp 10 của trường THPT Trần Hưng Đạo. Đề thi sẽ giúp các bạn khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 10 – học kì 1, là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc ôn tập thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 3:28:08 PM

Tài liệu này bao gồm 30 câu trắc nghiệm trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 10 của Trường THPT Tiên Hưng. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 3:14:30 PM

Tài liệu này bao gồm các câu tự luận trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 10 của Trường THPT Lương Ngọc Quyến. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 12/1/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 12/1/2012 2:57:03 PM

Đề thi gồm 32 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận hóa học lớp 10 của trường THPT Trần Cao Vân. Đề thi sẽ giúp các bạn khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 10 – học kì 1, là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc ôn tập thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 3:56:00 PM

Đề thi gồm 32 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận hóa học lớp 10 của trường THPT Điểu Cải - Đồng Nai năm 2010. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:02:15 PM

Đề thi gồm 32 câu trắc nghiệm và 2 bài tự luận hóa học lớp 10 của trường THPT Vĩnh Long năm 2010. Giúp các bạn khái quát lại những kiến thức môn hóa đã được học trong chương trình hóa lớp 10 – học kì 1, là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc ôn tập thi học kì 1 của các bạn học sinh.

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:01:55 PM

Tài liệu này bao gồm các câu tự luận trong đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa lớp 10 của Trường THPT Tân An. Giúp các bạn có được những trải nghiệm, bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1.

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:01:40 PM

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần là 16 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận trong 45 phút, các bài tập chủ yếu thuộc xoay quanh các dạng bài tập chính trong chương trình học kì 1 lớp 10. Việc rèn luyện các dạng đề này sẽ giúp các bạn vừa nâng cao khả năng phân tích đề theo kiểu tự luận truyền thống và tốc độ trong việc giải quyết các bài tập hóa trắc nghiệm.

Chi tiết
Phát Hành: 11/30/2012       -bởi: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Cập Nhật Lúc: 11/30/2012 4:01:20 PM