Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/5/2020 12:34:08 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện
ĐỀ THI HKI TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN CAN

Người đăng: locbui
Dung Lượng: 130kb
Ngày: 12/5/2012
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 9:29:46 AM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2011 – 2012)

Môn : VẬT LÝ 12 - CƠ BẢN

Thời gian làm bài : 60 phút (40 câu trắc nghiệm)

   

 Câu 1. Dòng điện có dạng i = cos100wt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 W và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là

       A. 7 W.                                B. 5 W.                            C. 10 W.                           D. 9 W.

 Câu 2. Trong quá trình một vật dao động điều hòa, khi vật ở vị trí biên thì

       A. gia tốc của vật có độ lớn cực đại.                           B. động năng của vật có giá trị cực đại.

       C. thế năng của vật bằng không,.                                D. vận tốc của vật có độ lớn cực đại.

 Câu 3. Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm, có liên quan mật thiết đến một đặc trưng vật lý của âm là

       A. Mức cường độ âm.         B. Tần số.                        C. Cường độ âm.              D. Đồ thị dao động của âm.

 Câu 4. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cost thì dòng điện trong mạch i = I0cos(wt + p/6). Đoạn mạch điện này luôn có

       A. ZL < ZC.                           B. ZL = R.                         C. ZL > ZC.                        D. ZL = ZC.

 Câu 5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 8cos3,14t (cm),  lấy  = 3,14. Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là

       A. 25,12 cm/s.                     B. 52,12 cm/s.                  C. 0                                  D. 78,88 cm/s.

 Câu 6. Một sợi dây dài 1,2 m có hai đầu cố định, trên dây có sóng dừng. Không kể hai đầu dây thì trên dây có 4 nút sóng. Cho biết tần số dao động của dây là 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

       A. 40 m/s.                           B. 48 m/s.                        C. 80 m/s.                         D. 60 m/s.

 Câu 7. Đặt hiệu điện thế u = 125Ö2cos100t (V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30 , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4/p H và ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là

       A. 2,5 A.                              B. 1,8 A.                          C. 3,5 A.                           D. 2,0 A.  

 Câu 8. Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai ?

       A. Siêu âm không truyển được trong chân không.        B. Siêu âm có tần số nhỏ hơn 20 KHz.

       C. Siêu âm có thể gây ra được hiện tượng giao thoa.  D. Siêu âm có thể truyền được trong chất lỏng.

 Câu 9. Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

       A. 2500 vòng.                      B. 2000 vòng.                  C. 1100 vòng.                   D. 2200 vòng.

Câu 11. Máy biến áp là thiết bị dùng để

       A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

       B. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

       C. biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

       D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.

Câu 13. Khi tăng khối lượng con lắc lò xo lên 3 lần và giảm biên độ 3 lần thì động năng cực đại của con lắc

       A. giảm 9 lần.                      B. không đổi.                   C. giảm 3 lần.                   D. tăng 3 lần.

 Câu 14. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ lần lượt là 7 cm và 4 cm. Hỏi biên độ dao động tổng hợp không thể có giá trị nào sau đây?

       A. 4 cm.                              B. 7 cm.                           C. 2 cm.                           D. 10 cm.

Các đề thi khác