Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 3:26:09 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện
ĐỀ THI HKI TRƯỜNG THPT ĐĂNG KHOA

Người đăng: locbui
Dung Lượng: 310kb
Ngày: 12/5/2012
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 9:28:27 AM

SỞ GD–ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS & THPT ĐĂNG KHOA

KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học 2011 – 2012

MÔN: VẬT LÝ  LỚP: 12 THỜI GIAN: 60 PHÚT

MÃ ĐỀ 135

Câu 1: Trong hộp kín có chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C. Biết rằng điện áp giữa hai đầu hộp kín sớm pha hơn dòng điện một góc p/3. Trong hộp kín có chứa

            A) R,C với ZC>R            B) R,L với ZL>R             C)  R,L với ZL<R            D) R,C với ZC<R

Câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu một đọan mạch điện RLC mắc nối tiếp gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω, điện trở thuần R = 100Ω và cuộn dây thuần cảm có cảm kháng  ZL = 100Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch này bằng:

            A) Ö2 A             B) 2A                            C)  1,0A                        D) 0,5A

Câu 3: Mạch điện xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất?

            A) Mạch chỉ có L và C mắc nối tiếp                    B) Mạch chỉ có R

            C)  Mạch chỉ có R và L mắc nối tiếp                   D) Mạch chỉ có R và C mắc nối tiếp

Câu 4: Sóng có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng gọi là

            A) sóng dọc                  B) sóng ngang                          C)  sóng dừng              D) sóng phản xạ

Câu 5: Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có hai đầu A và B cố định. Một sóng truyền trên dây có tốc độ truyền sóng là 24m/s. Trên dây đếm được 2 nút sóng ( không kể hai nút ở A và B ). Tần số sóng là

            A) 30Hz             B) 40Hz                         C)  50Hz                        D) 60Hz

Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

            A) 10V                          B) 30V                          C)  20V                         D) 40V  

Câu 8: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5cos(6pt - px) (cm), với t đo bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là

            A) 30m/s                       B) 6m/s                         C)  3m/s                        D) 60m/s

Câu 11: Nếu một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm thì chu kì của nó là T=0,3s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 6cm thì chu kì dao động của con lắc lò xo:

            A) 0,423s                      B) 0,6s                          C)  0,3s                         D) 0,15s

Câu 12: Có hai dao động cùng phương x1=3cos(2wt + p/2) cm và x2=3cos(2wt – p/6) cm. Pha ban đầu của dao động tổng hợp là

            A) 0.                                              B) p/3.                                                     C)  p/6.                                                 D) p/4.

Câu 13: Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là :

            A) 50 dB                       B) 20 dB                       C)  100 dB                    D) 10 dB

Câu 14: Một con lắc đơn có chiều dài thay đổi được, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc trọng trường g. Khi chiều dài của con lắc là l1 thì chu kỳ dao động là T1 = 1,5 s; khi chiều dài của con lắc là l2 thì chu kỳ dao độnng là T2 = 2 s. Khi chiều dài con lắc là l = l1 + l2 thì chu kỳ dao động của con lắc là

            A) 3,0s                          B) 2,5s                          C)  3,5s                         D) 0,5s

Câu 15: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn

            A) cùng chiều với chiều chuyển động của vật.                B) hướng về vị trí cân bằng. 

            C)  cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.                 D) hướng về vị trí biên.

Câu 16: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos(wt + ju) (V) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(wt + ji)  (A). Độ lệch pha giữa u và i có thể nhận giá trị nào sau đây:

            A) 5p/6                          B) -2p/3             C)  p/3                          D) 2p/3

Câu 17: Trong các chất sau đây, ở cùng một nhiệt độ, âm truyền trong chất nào nhanh nhất?

            A) Nước.                      B) Không khí.                C)  Bông gòn.               D) Sắt.  

Câu 18: Một máy biến áp lý tưởng gồm cuộn sơ cấp có N1= 5000 vòng và cuộn thứ cấp có N2=250 vòng . Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 220V .Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là :

            A) 2200V                       B) 4400V                       C)  11V                         D) 110V

Câu 19: Khi chất điểm dao động điều hòa

            A) gia tốc ngược pha với vận tốc và lệch pha p/2 so với li độ.

            B) gia tốc cùng pha với vận tốc và lệch pha p/2 so với li độ.

            C)  gia tốc ngược pha với li độ và lệch pha p/2 so với vận tốc.  

            D) gia tốc cùng pha với li độ và lệch pha p/2 so với vận tốc.

Câu 20: Một con lắc lò xo gồm một khối lượng m = 250 gam và một lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Con lắc dao động theo phương thẳng đứng với biên độ bằng 10 cm. Gia tốc rơi tự do tại nơi đặt con lắc là g = 10 m/s2. Lực lớn nhất mà lò xo tác dụng vào vật m trong quá trình vật m dao động là

            A) 7,5 N.                                              B) 12,5N                                            C)  25N                                                  D) 10 N.

Các đề thi khác