Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 4:43:48 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện
ĐỀ THI HKI CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐỒNG THÁP

Người đăng: locbui
Dung Lượng: 255kb
Ngày: 12/5/2012
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 9:21:08 AM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

                ĐỒNG THÁP                                       Năm học: 2011-2012

                                     Môn thi: VẬT LÝ – Lớp12

                                           Thời gian: 60phút (không kể thời gian phát đề)

                                   Ngày thi: 26 / 12 / 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

( Đề gồm có 06 trang)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................       

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32).

Câu 1: Khi nói về một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kì T, với mốc thời gian (t=0) là lúc vật ở vị trí biên, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sau thời gian T, vật đi được quãng đường bằng 4 A.

B. Sau thời gian T/4, vật đi được quãng đường bằng  A.

C. Sau thời gian T/2, vật đi được quãng đường bằng 2 A.

D. Sau thời gian T/8, vật đi được quãng đường bằng 0,5A

Câu 2: Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là

A. l1 = 64cm, l2 = 100cm                                               B. l1 = 6,4cm, l2 = 100cm

C. l1 = 1,00m, l2 = 64cm                                                D. l1 = 100m, l2 = 6,4m

Câu 4: Một sóng cơ phát ra từ một nguồn O truyền trên mặt nước với tốc độ v = 2m/s. Người ta thấy hai điểm trên mặt nước luôn dao động ngược pha nhau và cùng thuộc một đường thẳng qua O cách nhau gần nhất là 4cm. Tần số sóng là

A. 25Hz                                B. 4Hz                             C. 20Hz                            D. 15Hz

Câu 6: Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng cơ là

A. phải có sự gặp nhau của hai hay nhiều sóng kết hợp

B. các sóng phải được phát ra từ hai nguồn có kích thước và hình dạng hoàn toàn giống nhau

C. phải có nguồn kết hợp và hai sóng kết hợp

D. phải có sự gặp nhau của hai sóng phát ra từ hai nguồn giống nhau

Câu 7: Âm sắc là đặc tính sinh lí của sóng âm, nó cho phép ta phân biệt được hai âm có

A. tần số khác nhau được phát ra bởi cùng một nhạc cụ

B. biên độ khác nhưng phát ra bởi cùng một nhạc cụ

C. cùng tần số được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau

D. cùng biên độ được phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau

Câu 9: Hệ số công suất của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp không phụ thuộc vào đại lượng nào của đoạn mạch nêu sau đây?

A. Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch

B. Điện dung C của tụ điện

C. Điện trở R

D. Độ tự cảm L

Câu 10: Con lắc đơn có chu kì bằng 1,5s, khi nó dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,80 m/s2. Tìm độ dài l của nó.

A. l = 45cm                           B. l = 56cm                      C. l = 0,52cm                   D. l = 0,65m

Câu 11: Mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp. Biết UR = 60V, UL = 100V, UC = 20V . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu toàn mạch là :

A. 140V                                B. 100V                           C. 20V                             D. 180V

Câu 13: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức

B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

C. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức

D. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học?

A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.

B. Sóng trên mặt nước là sóng ngang.

C. Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào tần số của sóng.

D. Hai điểm nằm trên phương truyền sóng cách nhau l/2 thì dao động ngược pha nhau.

Câu 15: Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

A. Tần số chung của hai dao động                               B. Độ lệch pha của hai dao động

C. Biên độ của dao động thứ nhất.                               D. Biên độ của dao động thứ hai.

Các đề thi khác