Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 4:43:10 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện
ĐỀ THI HKI TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNG

Người đăng: locbui
Dung Lượng: 90kb
Ngày: 12/5/2012
Cập Nhật Lúc: 12/5/2012 9:17:52 AM

Trường THPT Phạm Thái Bường                 THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008-2009

 Tổ Vật Lý-Kỹ Thuật  

GV: Trà Quang  Kính                                 Môn thi : VẬT LÝ-Khối 12

                                                                      Thời gian làm bài: 60 phút.

                                        Đề gồm hai phần : Phần chung và phần riêng cho các ban

I/PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH( 32 câu)

Câu 1: Máy biến thế lý tưởng gồm cuộn sơ cấp có 960 vòng, cuộn thứ cấp có 120 vòng nối với tải tiêu thụ. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế hiệu dụng 200V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn thứ cấp là 2A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn sơ cấp lần lượt có giá trị nào sau đây?

A. 25 V ; 16A.                           B. 25V ; 0,25A.                                                                

C. 1600 V ; 0,25A.                                 D. 1600V ; 8A.

Câu 2: Chọn câu đúng . Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi

A. Cùng pha với li độ.                    B. Ngược pha với li độ.    

C. Sớm pha p/2 so với li độ.           D. Trể pha p/2 so với li độ. 

Câu 3: Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí  x = 10cm  thì vật có vận tốc 20pÖ3 cm/s. Chu kì dao động của vật là

A. 1s.                          B. 0,5s.                          C. 0,1s.             D. 5s.

Câu 4: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng  có độ lớn là

A. 4m/s.                        B. 6,28m/s.                              C. 0 m/s             D. 2m/s.

Câu 5: Dao động điều hòa đổi chiều khi

A. Lức tác dụng đổi chiều.                             B. Lực tác dụng bằng 0 .

C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.                C. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Câu 6: Một con lắc đơn dao động với chu kỳ T. Nếu giảm khối lượng vật một nữa và tăng chiều dài lên gấp  đôi thì chu kỳ mới của con lắc là

A. T/4                         B. TÖ2                    C. 2T                      D. T

Câu 7: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà.

A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng và động năng giảm.

B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.

C. Khi vật dao động qua vị trí cân bằng thì động năng tại đó là lớn nhất.

D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật giảm và thế năng giảm.

Câu 8: Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt làT1 = 2s và T2 = 1,5s, chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

A. 5,0s.             B. 2,5s.                 C. 3,5s.                                 D. 4,9s.

Câu 9. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc

A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. Hệ số ma sát của lực cản tác dụng lên vật.

Câu 10: Khi treo quả cầu  m vào một  lò xo thì nó giãn ra 25 cm. Từ vị trí cân bằng kéo quả cầu xuống theo phương thẳng đứng 10 cm rồi buông nhẹ. Chọn  gốc thời  gian  là lúc buông vật, chiều dương hướng lên, lấy g = 10 m/s2 .Phương trình dao động của vật có dạng:

A.  x = 10cos(2pt +π ) cm                             B.   x =  35cos2 pt cm      

C.  x= 10cos(2 pt) cm                                   D. x=   35cos(2 pt+π/2) cm

Các đề thi khác