Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/12/2019 2:17:54 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TRƯỜNG THPT NAM TRỰC

Người đăng: phuloc
Dung Lượng: 90kb
Ngày: 12/4/2012
Cập Nhật Lúc: 12/4/2012 1:30:30 PM

Câu1: Cặp amin và ancol nào sau đây cùng bậc:

 A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2                  B. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2

 C. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3 *                     D.(C6H5)2NH và C6H5CH2OH

      Câu 2: Cho các chất sau C6H5NH2 (1), CH3NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4). Trật tự giảm dần tính bazơ của 4 chất trên là:   

 A.(4) > (2) > (3) > (1)         B. (4) < (2) < (3) < (1)             C. (4) > (1) > (3) > (2)              D. (4) > (3) > (2) >(1)

      Câu 3: Cho axit 2-aminopropanoic tác dụng với NaOH, H2SO4, CH3OH có mặt khí HCl bão hòa, phản ứng hóa học viết sai là:

 A. CH3CH(NH2)COOH + NaOH àCH3CH(NH2)COONa + H2O

 B. CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 àCH3CH(COOH)NH2CH2SO4

 C. CH3CH(NH2)COOH + CH3OH  CH3CH(NH2)COOCH3 + H2O

 D. 2CH3CH(COOH)NH2 + H2SO4 à(CH3CH(COOH)NH3)2 SO4

Câu 4. Số đồng phân của amino axit, phân tử chứa 3 nguyên tử C là :

 A. 1 B. 2  *                     C. 3                              D. 4 

      Câu 5: Trước khi nấu muốn khử mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) em dùng chất nào:

       A. Dùng vôi                  B. Dùng nước pha rượu             C. Dùng giấm              D. Dùng xà phòng.

      Câu 6: Đốt cháy hòan toàn m gam amino axit X (X chứa một nhóm – NH2 và một nhóm –COOH) thì thu được 0,3 mol CO2; 0,25 mol H2O ; 1,12 lit khí nitơ (đktc). Công thức của X là:

 A. H2N-C2H2-COOH B.H2N-CH2-COOH C.H2N-C2H4-COOH D.H2N-CH3-COOH

Các đề thi khác