Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện đề thi
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/12/2019 3:35:44 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HÓA – LỚP 10 – HK1 – THPT NGUYỄN DU ĐẮC NÔNG

Người đăng: Duy Quang
Dung Lượng: 128kb
Ngày: 12/3/2012
Cập Nhật Lúc: 12/3/2012 10:07:01 AM

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2. Hợp chất với hidro của R chứa 75% khối lượng R. Vậy R là:

 A. C                                  B. S                                  C. Cl                                 D. Si


Câu 2:
Các nguyên tố nhóm IA có điểm chung là:

 A. Dễ dàng nhường  1 e                                             B. Số nơtron

 C.
Số electron hóa trị                                                  D. Cả b và c đúng


Câu 3:
Cho 7.8g kali tác dụng vừa đủ với O2 thu được m gam oxit. Giá trị của m là

 A. 18,8g                            B. 7,1g                              C. 9,4g                              D. 14,2g


Câu 4:
Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 5 là:

 A. 8 và 18                          B. 8 và 8                           C. 18 và 8                          D. 18 và 18


Câu 5:
Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử một nguyên tố là 13, hóa trị cao nhất của nguyên tố với oxi là.

 A. 1                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4


Câu 6:
Cho 4,6gam một kim loại kiềm R tác dụng hoàn toàn với nước thu được 2,24 lit khí H2 (đktc). Xác định R.

 A. Li                                  B. Na                                C. K                                  D. Rb


Câu 7:
Các nguyên tô nhóm B trong bảng tuần hoàn là

 A. các nguyên tố d và f                                              B. các nguyên tố s.

 C.
các nguyên tố s và p.                                            D. các nguyên tố p.


Câu 8:
Nguyên tố M thuộc nhóm VIA. Trong oxit cao nhất M chiếm 40% khối lượng. Công thức oxit đó là:

 A. CO2                               B. CO                                C. SO2                               D. SO3

Các đề thi khác