Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:39:03 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C4. Phương pháp tương đương
Bài 5. Phương pháp tương đương mở rộng.
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

BÀI 5:  Phương pháp tương đương mở rộng

Nội dung

*** Giúp học sinh thấy rằng khi đã nhuần nhuyễn phương pháp tương đương ta có thể suy rộng ra để chuyển hỗn hợp gồm nhiều chất thành hỗn hợp có hai chất hay chỉ có một chất.

*** Phải nắm vững, hiểu kĩ các bài tập minh họa để tiếp thu và phát huy phương pháp tương đương rất sắc sảo, chính xác và đơn giản.

*** Các bài tập áp dụng được giải một cách nhanh – chính xác – đúng bản chất.

Bài tập 1

Chuyển bài toán hỗn hợp gồm nhiều chất thành bài toán hỗn hợp tương đương chứa một hay hai chất.

Nghiên cứu hóa tính và cấu tạo của các chất trong hỗn hợp nhiều chất ta có thể thay thế bằng hỗn hợp tương đương có hai chất hay chỉ 1 chất.

Bài toán 1. Cho 6,96 gam hỗn hợp X gồm ba chất FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong đó số mol FeO = số mol Fe2O3 tan hoàn toàn trong V ml dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 0,5 M vừa đủ. Hãy tính V và tổng khối lượng muối sắt thu được.  


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài toán 2. Cho 30,4 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl ta thu được 25,4 gam FeCl2 thì khối lượng FeCl3 bằng:
     A.1,625 gam.            B. 32,5 gam.              C. 6,5 gam.              D. 65 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài toán 3. Dùng 6,72 lít khí O2 (đktc)đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X chứa FeS, FeS2 và S. Sau phản ứng ta thu được 3,2 gam chất rắn và V lít hỗn hợp khí Y(đktc) thì giá trị của V bằng:
     A. 4,48 lít.                B. 3,24 lít.                C. 1,172 lít.              D. 6,048 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Bài toán 4. Hòa tan 20, 8 gam hỗn hợp gồm FeS, FeS2, S bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng thấy giải phóng sản phẩm khử duy nhất là 53,76 lít khí NO2 (đktc) và dung dịch A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Đem kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì được m gam chất rắn. Giá trị của m bằng

A. 4,8 gam.              B. 32 gam.              C. 16 gam.             D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.