Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/15/2019 3:31:49 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ : Bài tập về khảo sát hàm số & Toán thi
Phép biến đổi đồ thị - phép tịnh tiến
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ - PHÉP TỊNH TIẾN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Phương pháp biến đổi đồ thị theo phép tịnh tiến. Có 3 phép tịnh tiến :

   + Phép tịnh tiến dọc theo trục hoành.

   + Phép tịnh tiến dọc theo trục tung.

   + Phép tịnh tiến vectơ.

- Một vài ví dụ và bài tập minh họa cho các trường hợp trên, cách sử dụng phép biến đổi để giải các bài toán trên.

2.   Bài tập.

- Với  2 bài tập tiêu biểu cho các dạng đồ thị thường gặp và cách giải chi tiết cho từng dạng. Cụ thể, sẽ được khái quát dưới vấn đề sau:

Vấn đề : PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ - PHÉP TỊNH TIẾN

** Khi học xong bài này, ta sẽ biết được phương pháp biến đổi đồ thị bằng cách sử dụng phép tinh tiến để giải bài toán. Đây là, vấn đề sau cùng của các câu liên quan đến khảo sát hàm số và thường xuất hiện trong các đề thi.


BÀI: PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒ THỊ - PHÉP TỊNH TIẾN
Phép tịnh tiến
    a) Phép tịnh tiến dọc theo trục hoành :
                             (C) º y = f(x)   ¬¾¾®    (C1) º y = f(x+a)
    b) Phép tịnh tiến dọc theo trục tung
                              (C) º y = f(x)   ¬¾¾®   (C2) º f(x) + a.
    c) Phép tịnh tiến vectơ  
            Giả sử I có tọa độ là : I = (a, b). Ta nói vectơcó tọa độ là :
                             = {xI -x0 , yI - y0} = {a, b} xI không phải là x1
Phép tịnh tiến vectơchính là hợp của 2 phép tịnh tiến : dọc theo trục hoành có độ dài |a| và dọc theo trục tung có độ dài |b|.

Vấn đề 1

Bài 1. Giả sử ta vẽ được đồ thị (C) của hàm y = f(x) .

Hãy suy ra từ (C) đồ thị (C1) của y =f(x+a)

Bài 2. Giả sử ta đã vẽ được đồ thị (C) của hàm y = f(x).

Hãy suy ra từ (C) đồ thị (C2) của hàm y = f(x) + a.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.