Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/15/2019 4:52:57 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Nhị thức bậc nhất
Định nghĩa và bài tập áp dụng
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

NHỊ THỨC BẬC NHẤT – ĐỊNH NGHĨA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết nhị thức bậc nhất

-       Định nghĩa nhị thức bậc nhất.

-       Xét dấu nhị thức.

-       Áp dụng thông qua các ví dụ cụ thể.

II. Bài tập áp dụng

Áp dụng lý thuyết nhị thức bậc nhất vào các bài tập cụ thể để học viên khái quát và thấm nhuần lý thuyết. Từ đó, có thể tự áp dụng vào các bài tập cụ thể tương tự và phát triển thêm các cách làm mới.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.