Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 9:06:46 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số
Bài 8: KS Hàm bậc nhất và vấn đề liên quan
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

Bài 8: HÀM SỐ BẬC NHẤT y = ax + b VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

-          Phương pháp khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b.

-          Các vấn đề liên quan đến đường thẳng:

+ Ý nghĩa của các hệ số a, b trong đường thẳng.

+ Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song.

+ Phương trình đường thẳng đi qua một điểm cho trước và có hệ số góc cho trước.

+ Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm.

+ Dạng tổng quát của đường thẳng.

-          Các ví dụ và bài toán liên quan đến hàm số bậc nhất y = ax + b.

2.   Bài tập :

      - Với 10 bài tập tiêu biểu cho các vấn đề liên quan đến hàm số bậc nhất. Chi tiết sẽ được giới thiệu dưới dạng sau:

            Vấn đề 1 : Hàm số bậc nhất và vấn đề liên quan.

** Nếu nắm vững bài giảng trên thì ta sẽ giải tốt tất cả các dạng toán về phương trình bậc nhất, các bài toán về viết phương trình tiếp tuyến, cát tuyến


Bài 8. HÀM SỐ BẬC NHẤT y = ax + b VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. Khảo sát tổng quát hàm bậc nhất

1. Miền xác định : 
    Hàm số y = ax + b xác định với mọi giá trị của x.
    Miền xác định là D = R.

2. Đạo hàm : y’ = a

Ø  Khi a > 0,   y’ > 0          :   hàm số luôn luôn tăng.

Ø   Khi a < 0,   y’ < 0          :   hàm số luôn luôn giảm.

3. Giới hạn :     

4. Bảng biến thiên :
a > 0: Hàm số đồng biến trên miền xác định R

a < 0: Hàm số nghịch biến trên miền xác định R
 

5. Giao điểm với hai trục
Ø 
Khi x = 0    thì y = b
Ø 
Khi y = 0    thì

6. Đồ thị:
Đồ thị hàm y = ax + b là một đường thẳng.


2 .Các vấn đề liên quan đến đường thẳng :

   1. Ý nghĩa của các hệ số a, b trong phương trình đường thẳng :
Đường thẳng y = ax + b với  luôn luôn cắt trục hoành tại điểm A  và trục tung tại điểm B(0, b). Người ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng và b là tung độ gốc của đường thẳng:  a   =   tan(Ox, D).

2. Từ định nghĩa về hệ số góc ta có ngay kết quả :
Ø   Hai đường thẳng : (D) : y = ax + b và (D’) : y = a’x + b’ song song với nhau có hệ số góc bằng nhau, tức là: a = a’            

  Ø  Hai đường vuông góc nhau có tích số hệ số góc bằng -1, tức là :           a. a’ = -1         

   3. Phương trình của đường thẳng đi qua một điểm cho trước và có hệ số góc cho trước:

                              y - y0 = a(x -  x0)

   4. Phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm :

Gọi A(xA, yB); B(xB, yB) là hai điểm cho trước, phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B là: 

 
Vấn đề 1

Bài 1. Tìm phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm A (2, 5); B (1, 2)
Bài 2.
Tìm phương trình của đường thẳng (D) đi qua điểm M0 (1, - 2) và có hệ số góc là a = 3.
Bài 3. Viết phương trình của đường thẳng (D1) đi qua A (1, 2) và thẳng góc với đường (D)
Bài 4. Viết phương trình của đường thẳng (D2) đi qua  B (2, 3) và song song với (D).
Bài 5. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số y = 2x3-3x2+1

Bài tập đề nghị

Bài 1) Tìm phương trình cuả đường thẳng đi qua hai điểm A (1, 2) và B (- 1, 3).

Bài 2) Tìm phương trình cuả đường thẳng đi qua A (1, 3) và có hệ số góc a = - 1.

Bài 3) Tìm phương trình cuả đường thẳng (D) qua A (2, - 1) và có hệ số góc a = 2

Bài 4) Tìm phương trình cuả đường thẳng đi qua M (1, 4) và thẳng góc với (D).

Bài 5)  Tìm phương trình cuả đường thẳng đi qua N (2, - 1) và song song với (D).

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: