Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/23/2019 2:23:06 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi
Bài 1 : Hỗn hợp đồng nhất.
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:
Bài 1:  HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT

Nội dung:

- Hỗn hợp đồng nhất - Định nghĩa (tính chất) cơ bản hỗn hợp đồng nhất:

Một hỗn hợp là đồng nhất khi và chỉ khi tỉ lệ về khối lượng, tỉ lệ về thể tích hay tỉ lệ về số mol giữa các thành phần là những hằng số tối giản.

- Với mọi khối lượng m, số mol n, thể tích V của hỗn hợp, tức là tự ý chọn m, n, V để xác định các loại thành phần % của hỗn hợp, các loại nồng độ của dung dịch và hiệu suất phản ứng.

- Từ định nghĩa suy ra Hệ quả 1 và hệ quả 2. 

Với mọi m, n, V cuả hỗn hợp ta đều tìm được các thành phần %. Tức là việc tìm các thành phần % hoàn toàn không phụ thuộc m, n, V.

*** Đây là bài học cơ bản quan trọng nhất vì nó là nền tảng của mọi bài toán hóa nhưng vì những kiến thức này là hiển nhiên nên chúng ta có thể lãng quên. Học bài này giúp chúng ta giải các bài toán hóa phức tạp một cách nhanh chóng và chính xác với việc lựa chọn một cách khôn ngoan m, n, V.


Bài 1:  HỖN HỢP ĐỒNG NHẤT

 I. Hỗn hợp đồng nhất
Theo ngôn ngữ thông thường thì hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp mà các chất thành phần được trộn thật đều.
Ví dụ: Hỗn hợp khí, hợp kim là những hỗn hợp đồng nhất.
Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và các chất tan.
Nhưng bê tông, hỗn hợp gạo và tấm là hai hỗn hợp không đồng nhất.
Khi cho một hỗn hợp mà không nói gì thêm thì ta mặc nhiên thừa nhận đó là hỗn hợp đồng nhất.


II. Tính chất cơ bản của hỗn hợp đồng nhất (định nghĩa):
Một hỗn hợp là đồng nhất khi và chỉ khi tỉ lệ về khối lượng, tỉ lệ về thể tích hay tỉ lệ về số mol giữa các thành phần là những hằng số tối giản.

Ví dụ: Với hợp kim vàng tây (vàng 18K), ta luôn luôn có:
       mAu : mAg : mCu  = 15: 1: 4
Do đó với mọi khối lượng vàng tây:    Au% = 75 %,  Ag% = 5%, Cu% = 20%.
Với không khí thì: nN2 : nO2  = VN2 : VO2  =   4: 1
Nên ta thường cho không khí có 80% N2 và 20% O2.
Một cách tổng quát:
Với hỗn hợp A đồng nhất cho trước gồm 3 thành phần A1, A2, A3, ta  luôn có:    
     * mA1: mA2: mA3    =    a: b: c, với a, b, c là ba hằng số tối giản. (1)

     * nA1: nA2  : nA3      =    p: q: r, với p, q, r  là ba hằng số  tối giản. (2)
     
      

Hệ quả 1: Từ các hệ thức trên ta dễ dàng nhận ra rằng với một hỗn hợp đồng nhất cho trước thì % theo khối lượng, % theo số mol hay % theo thể tích của các hợp phần cũng là những hằng số xác định, tồn tại khách quan, hoàn toàn không phụ thuộc khối lượng hỗn hợp m, số mol hỗn hợp n và thể tích hỗn hợp V. Cụ thể là:
Từ  (1) ta có  :
với m là khối lượng hỗn hợp A, suy ra:: khối lượng của A1 có trong 1 gam A hay thành phần phần 1 của A1: khối lượng của A2 có trong 1 gam A hay thành phần phần 1 của A2: khối lượng của A3 có trong 1 gam A hay thành phần phần 1 của A3

Do đó khối lượng của A1, A2, A3 có trong 100 gam A hay % theo khối lượng là:
                          

Từ (2) ,ta có: 

Suy ra:
                  

Vậy: Với một hỗn hợp đồng nhất cho trứơc thì thành phần % theo khối lượng, theo số mol hay theo thể tích là những hằng số tồn tại khách quan độc lập với khối lượng m, với số mol n, hay với thể tích V của hỗn hợp; nghĩa là với mọi m, n, V cuả hỗn hợp ta đều tìm được các thành phần %. Tức là việc tìm các thành phần % hoàn toàn không phụ thuộc m, n, V.

Với một hỗn hợp đồng nhất cho trước thì thành phần % theo số mol, theo khối lượng hay theo thể tích của hỗn hợp là những hằng số tồn tại khách quan không phụ thuộc m, n, V của hỗn hợp.

Nhắc lại: Với một hỗn hợp cho trước thì biểu thức:
  là biểu thức định nghĩa vì khi m thay đổi thì mA thay đổi nhưng tỉ số 
 là một hằng số, nên A% cũng là hằng số.
Hệ quả 2:
Khi chia một hỗn hợp thành hai phần không bằng nhau thì:
- Số mol, khối lượng, thể tích của phần này đều bằng n lần số mol, khối lượng, thể tích của phần kia.
- Số mol, khối lượng, thể tích sản phẩm phản ứng của phần này cũng bằng n lần số mol, khối lượng hay thể tích các sản phẩm phản ứng tương ứng của phần kia.
Nhưng với mọi phần, tỉ lệ về khối lượng, số mol hay thể tích giữa các chất thành phần thì luôn luôn không đổi.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12