Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:22:38 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C2. ĐL bảo toàn NT và khối lượng
Bài 2. Hệ quả 4,5 và BT áp dụng ĐLBTNT và KL
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

BÀI 2: HỆ QUẢ 4, 5 - BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐLBTNT&KL

Nội dung:

- Hệ quả 4: * Khi cation kim loại thay anion để sinh ra chất mới thì sự chênh lệch về khối lượng giữa chất mới và chất cũ bằng sự chênh lệch khối lượng giữa anion mới và anion cũ.

Áp dụng: Bài toán cation kim loại thay anion phi kim hay anion phi kim thay cation kim loại trong phản ứng trao đổi ion hay bài toán hỗn hợp kim loại tác dụng được với dung dịch axit HCl hay H2SO4 loãng hoàn toàn giống như “bài toán thay áo” (là khi ta cởi áo nhẹ và mặc áo nặng hoặc ngược lại thì sự chênh lệch về khối lượng của ta trước khi và sau khi ta cân là do sự chênh lệch khối lượng giữa hai cái áo, chứ không phải ta bị bẹnh nan y hay bị béo phì mà tăng giảm khối lượng.

- Hệ quả 5: Khi cation kết hợp với anion để tạo ra các hợp chất như  axít, oxit, hiđroxit, muối, v.v thì ta luôn luôn có khối lượng hợp chất = khối lượng các cation + khối lượng các anion.

Khối lượng hỗn hợp oxit của M và M’ = khối lượng hỗn hợp (M, M’)  + khối lượng Oxi.

- Một số bài toán cụ thể.

*** Vận dụng các hệ quả  4 và 5 để giải bài toán thay áo, bài tóan cởi áo và mặc áo.Tức là các bài toán trao đổi ion.


BÀI 2: HỆ QUẢ 4, 5 - BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐLBTNT&KL

Hệ quả 4: * Khi cation kim loại thay anion để sinh ra chất mới thì sự chênh lệch về khối lượng giữa chất mới và chất cũ bằng sự chênh lệch khối lượng giữa anion mới và anion cũ.

Áp dụng: Bài toán thay áo
Ví dụ 1:
Cho 115 gam hỗn hợp 3 muối cacbonat tham gia phản ứng với dung dịch H2SO4 ta thấy có 0,2 mol CO2 bay ra. Hỏi sau phản ứng ta thu được bao nhiêu gam muối khan?
Giải nhanh
                   

                    0,4         0,2                            0,2   (mol)

Phương trình trên cho thấy 115 gam muối đã cởi bỏ 0,2 mol  thay bằng 0,2 mol .

Nên theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có khối lượng muối sau phản ứng là:  

           ms = 115 – (0,2.60) +(0,2.96) = 122,2 gam.

Ví dụ 2: Cho 0,2 mol MCO3 chuyển thành 0,2 mol MCl2 hay ngược lại thì khối lượng hai hợp chất chênh lệch nhau 0,2 (71 - 60) = 2,2 gam.

* Khi anion thay cation để sinh ra chất mới thì sự chênh lệch về khối lượng giữa chất mới và chất cũ bằng sự chênh lệch khối lượng giữa các cation.

Hệ quả 5: Khi cation kết hợp với anion để tạo ra các hợp chất như  axít, oxit, hiđroxit, muối, v.v thì ta luôn luôn có khối lượng hợp chất = khối lượng các cation + khối lượng các anion.

Ví dụ:

Khối lượng hỗn hợp oxit của M và M’ = khối lượng hỗn hợp (M, M’)  + khối lượng O

Khối lượng hỗn hợp hai muối [NaNO3, BaCl2]  =

Các hệ quả trên là hiển nhiên, luôn luôn đúng và là những kiến thức rất cơ bản sẽ giúp ta nhanh chóng tìm ra kết quả của các bài tóan hóa phức tạp.

Bài tập 1

Bài tập 1. Cho 1,75 gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn trong trong dung dịch H2SO4 loãng ta thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Hỏi khi cô cạn dung dịch ta thu được bao nhiêu gam muối khan. Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng cho các phản ứng trên.    

Bài toán cởi áo và mặc áo

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài tập 2. Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu vào một bình kín chứa 0,9 mol O2. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi số mol O2 trong bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12 gam. Tính m. (Bài toán mặc áo và cởi áo)Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài tập 3. Cho 180 gam hỗn hợp 3 muối ACO3, BCO3 và M2CO3 tác dụng với V lít dung dịch H2SO4  0,4M đến phản ứng hoàn toàn ta thu được  4,48 lít khí CO2 (đktc), dung dịch A và chất rắn B. Cô cạn dung dịch A ta thu được 20 gam muối khan. Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì có 11,2 lít khí CO2 (đktc) bay ra và chất rắn B1. Tính khối lượng B và B1.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.