Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HÓA HỌC
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:07:42 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Phương pháp giải nhanh Hóa Học
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
C3. Định luật bảo toàn điện tích
Bài 3. Hệ quả 3 ĐL BTĐT
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de hoa
Đánh giá bài giảng:

BÀI 3:  HỆ QUẢ 3 CỦA ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
BÀI TẬP ÁP DỤNG

Nội dung:

-         Hệ quả 3: Một hỗn hợp gồm nhiều chất khử có độ tăng số oxi hóa không đổi và khối lượng cho trước sẽ phóng ra một số mol electron không đổi cho mọi tác nhân oxi hóa khi phản ứng oxi hóa khử xảy ra.

-        Giải một số bài tập áp dụng.

*** Vận dụng hệ quả 3 để giải nhanh nhất bài toán siêu kinh điển và các bài toán về hỗn hợp gồm nhiều chất khử tác dụng với nhiều dung dịch axit khác nhau.

BÀI 3:  HỆ QUẢ 3 CỦA ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
BÀI TẬP ÁP DỤNG

Hệ quả 3: Một hỗn hợp gồm nhiều chất khử có độ tăng số oxi hóa không đổi và khối lượng cho trước sẽ phóng ra một số mol electron không đổi cho mọi tác nhân oxi hóa khi phản ứng oxi hóa khử xảy ra.


Bài tập 1

Bài tập 1. Trong phương pháp “qui đổi” của bài toán kinh điển trên thì 12 gam hỗn hợp B chính là hỗn hợp các chất khử; còn tác nhân oxi hóa có thể là  hay nguyên tử Oxi.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Bài tập 2. Cho 12.9 gam hỗn hợp hai kim loại A, B có hóa trị không đổi tan hoàn toàn trong dung dịch HCl loãng thấy giải phóng 14,56 lít khí H2 (đktc). Hỏi khi cho 25,8 gam hỗn hợp A, B tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng nóng thì giải phóng được bao nhiêu lít khí NO duy nhất (đktc).


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Bài tập 3. 10 gam hỗn hợp X gồm Al2O3, FeO, Fe3O4, Cu tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng nóng thấy giải phóng 2,24 lít khí SO2 (đktc). Nếu ta oxi hóa hoàn toàn 16 gam hỗn hợp X bằng khí oxi thì thu được hỗn hợp rắn Y có khối lượng là:

A. 20,16 gam.         B. 18,56 gam.            C. 22,24gam.        D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Bài tập 4.  Chia hỗn hợp hai kim loại A, B có hóa trị tương ứng là n và m thành 3 phần bằng nhau:

Phần 1: Cho hòa tan hết trong dung dịch HCl, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc).

Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lít H2 (đktc), còn lại một phần chất rắn không tan có khối lượng bằng 4/13 khối lượng mỗi phần.

Phần 3: Nung trong oxi dư thu được 2,84 gam hỗn hợp 2 oxit là A2On và B2Om.

1.  Tính tổng khối lượng của hai kim loại trong 1/3 hỗn hợp ban đầu.

2.  Hãy xác định hai kim loại A, B.

3.  Muốn hòa tan hết hỗn hợp ban đầu bằng dung dịch HNO3 3,98 % (d = 1,02 g/ml) có khí N2O duy nhất bay ra thì phải dùng tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch axit.

    Cho Al = 27, Mg = 24, N =14, O  = 16, H = 1 (câu III-67 BĐT ĐH -1993)          Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: