Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/15/2019 3:50:39 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit
Bài 1: Hàm số mũ
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

Tên bài học:                              Bài 1-  HÀM SỐ MŨ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Định nghĩa hàm số mũ, tập xác định của hàm số mũ

- Sự biến thiên của hàm số mũ.                                       

- Đồ thị hàm số mũ

- Các tính chất  của hàm số mũ

- Các ví dụ toán liên quan đến hàm số mũ

2.   Bài tập

  Vấn đề 1: Tìm tập xác định của hàm số mũ

  Vấn đề 2: Tìm giới hạn của hàm số mũ

  Vấn đề 3: Xét tính liên tục của hàm số mũ tại điểm xo

3.  Kiểm tra

       Cuối bài học có bài kiểm tra trắc nghiệm ôn tập kiến thức lý thuyết và bài tập, gồm 10 câu được chấm điểm và đáp án tham khảo.


BÀI 1: HÀM SỐ MŨ

I/ HÀM SỐ MŨ

1.     Định nghĩa

 (a > 0 cho trước),  hoàn toàn xác định và duy nhất

Xét ánh xạ  

Ánh xạ f xác định một hàm số mũ cơ số a, gọi là

             

           

           

             ( Z = {….-1, -2, 0, 1, 2……}

           

             

                        VD:

Số vô tỷ:

    Tổng quát

: ( là số vô tỷ )  sao cho 

Làm sao để có thể nói đến một số

 2.     Sự biến thiên

Nếu a > 1;  là hàm số tăng (đồng biến)

Nghĩa là: ; nếu:

Nếu  0 < a < 1;  là hàm số giảm (nghịch biến)

Nghĩa là: ; nếu:

BẢNG BIẾN THIÊN

 

3.     Đồ Thị

4.     Các phép tính về hàm mũ

a)

b)

c)

d)

Đặc biệt:    


Vấn đề 1
Bài 1:
Tìm tập xác định của hàm số sau:

Bài 2: Tìm tập xác định của hàm số sau:

Bài 3: Tìm tập xác định của hàm số:

Bài 4: Tìm tập xác định của hàm số sau:

a.           b. 

Bài 5: Tìm tập xác định của hàm số sau:

a.             b.

c.


Vấn đề 2
Bài 1:
Tính a.                    b.

Bài 2:
Tính giới hạn 

Bài 3: Tính giới hạn

Bài 4: Tính giới hạn 

Bài 5: Tính giới hạn 

Bài 6: Tính giới hạn

Bài  7: Tính các giới hạn sau

a.                                 c.

b.

Vấn đề 3
Bài 1: Xét tính liên tục của hàm số sau 

 

Bài 2: Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm x0 = 0 


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: