Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:54:23 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số
Bài 11: HS bậc hai và miền định bởi Parabol
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

BÀI 11
.
  HÀM SỐ BẬC HAI VÀ MIỀN ĐỊNH BỞI PARABOL.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Xác định miền định bởi parabol.Có hai miền parabol mà ta cần xác định:

  + Miền chứa những điểm có tọa độ thỏa : y > ax2 + bx + c.

  + Miền chứa những điểm có tọa độ thỏa : y < ax2 + bx + c.

- Định lý về miền định bởi parabol.

- Các trường hợp đặc biệt về miền định bởi

- Một vài ví dụ và bài toán liên quan đến miền định bởi parabol.

2.   Bài tập.

- Với 7 bài tập tiêu biểu cho hàm bậc hai và miền định bởi parabol.Cá c bài tập này sẽ chỉ cho chi tiết cách giải bất phương trình và hệ bất phương trình bằng đồ thị. Cụ thể sẽ được qui lại thành dạng toán sau :

      Vấn đề 1 :    - Xác định miền định bởi Parabol

                          - Giải bất phương trình, hệ bất phương trình bậc hai

*** Khi nắm vững bài này ta sẽ biết cách giải bất phương trình và hệ bất phương trình bằng đồ thị.

 


Bài 11. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ MIỀN ĐỊNH BỞI PARABOL

       Miền định bởi một Parabol
Gọi (P) là đồ thị của hàm :   y = ax2 + bx + c.
Định lý:  Mọi Parabol (P) chia mặt phẳng làm hai miền:
     -         
Miền (1) chứa những điểm có toạ độ (x, y) thoả: y > ax2 + bx + c
     -         
Miền (2) chứa những điểm có toạ độ (x, y) thoả: y < ax2 + bx + c
              

(Ta thường áp dụng điều này để giải các bất phương trình bậc hai bằng đồ thị).Vấn đề 1
Bài 1.  Giải bất phương trình :    bằng đồ thị.
Bài 2.
Giải bằng đồ thị hệ bất phương trình

                

Bài 3.
Giải bằng đồ thị bất phương trình :             
             
(y + x2 + 2x - 3)(y - x2  - 2x + 3) < 0

Bài 4. Giải bằng đồ thị hệ bất phương trình :
               
Bài 5
.   Giải bất phương trình :   
Bài 6
. Giải hệ bất phương trình :
             
Bài 7.
Giải bất phương trình :
             
(x2 + y - 3x + 1) (y - 2x2 + 3x - 5) > 0

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.