Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 9/17/2019 7:44:29 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ: Cấp số nhân
Định nghĩa và các phép tính liên quan
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

CẤP SỐ NHÂN – ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TÍNH LIÊN QUAN

Nội dung bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết cấp số cộng

-       Định nghĩa và các phép tính liên quan.

+         Định nghĩa cấp số nhân.

+         Ví dụ minh họa.

-       Các phép tính liên quan đến cấp số nhân

+         Số hạng bất kì.

+         Ba số hạng liên tiếp.

+         Tổng Sn của n số hạng đầu tiên.

II. Bài tập áp dụng

Áp dụng lý thuyết cấp số cộng vào các bài tập cụ thể để học viên khái quát và thấm nhuần lý thuyết. Từ đó, có thể tự áp dụng vào các bài tập cụ thể tương tự và phát triển thêm các cách làm mới.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.