Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/13/2019 6:27:10 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
CĐ. Bất phương trình
Định nghĩa bất phương trình
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

ĐỊNH NGHĨA BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Giới thiệu: bài giảng bao gồm định nghĩa về bất phương trình, một vài ví dụ và bài tập liên quan đến bất phương trình. Bài giảng này nhằm giúp các bạn có những kiến thức cơ bản về bất phương trình.

I. ĐỊNH NGHĨA:

Bất phương trình: xét hai hàm số:

f: D1  R

   x  y = f(x)

g:  D1  R

   x  y = g(x)

f(x) < g(x) "x D1  D2.

D: miền xác định

Giải một bất phương trình là đi tìm nghiệm của nó nghĩa là đi tìm một tập hợp D gồm những thành phần tử sao cho f(x) < g(x).

 D = {x/f(x) < g(x)}

Ví dụ: nếu x0  D: f(x0) < g(x0) thì x0 là một nghiệm của bất phương trình.

Bất phương trình tương đương: 2 bất phương trình f(x) < g(x) (1)  và h(x) > k(x)  (2) được gọi là tương đương khi và chỉ khi chúng có cùng một tập hợp nghiệm D, nghĩa là nghiệm của bất phương trình (1) cũng là nghiệm của bất phương trình (2) và ngược lại.

Khi hai bất phương trình (1) và (2) tương đương với nhau ta viết

f(x) < g(x) Û h(x) > (<) k(x)

Giải một bất phương trình về thực chất chính là thực hiện một loạt các phép biến đổi tương đương để đưa bất phương trình đã cho (1) về một bất phương trình mới tương đương với nó.

f(x) < g(x) Û….Û…….Û bất phương trình mới.

Ta hoàn toàn có thể dùng tất cả những tính chất của bất đẳng thức để thực hiện các phép biến đổi tương đương đến 1 bất phương trình.

Ví dụ: f(x) < g(x) Û f(x) + h(x) < g(x) + k(x)

           f(x) > g(x) + h(x) Û f(x)  - h(x) < g(x) – k.h(x) > 2k.g(x) Û f(x) > 2g(x).

                                                                             (k >0)
Thí dụ: Giải bất phương trình: 

Thay vì phải giải bất phương trình (1) ta sẽ chỉ giải bất phương trình (2)

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: